תכניות eco99fm / שידורי הרדיו / עורכים / אלבומים מומלצים / רדיו ירוק / המגרש הביתי / אודות / צור קשר
 
 
תוכניות מלאות קודמות +
קטעים נבחרים
עוד קטעים +

כרטיסים להופעות

 

רדיו ירוק

 

סבבה - תכנית רדיו לילדים

 

9 חודשים - תכנית רדיו בנושאי פריון, הריון ולידה

 

ארכיון תכניות - רדיו eco99fm

תנאי השימוש באתר

אתם מוזמנים ליהנות מהאזנה לשידור החי, משלל תוכניות של טל ואביעד ותוכניות נוספות ששודרו בעבר בתחנה ועומדות כעת להנאתכם.

תנאי שימוש ומדיניות פרטיות - אתר האינטרנט של אקו 99


ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של רדיו אקו 99FM.

אנו מאחלים לכם חווית גלישה והנאה, אך בטרם תיפנו לשימוש באתר, נבקש להביא לתשומת ליבכם כללי יסוד שהם בעלי משמעות משפטית. לפיכך, נבקשכם לקרוא תקנון זה במלואו ובעיון. לסיום תתבקשו לאשר את הסכמתכם לתנאי השימוש באתר.

תנאי השימוש – הסכם משפטי מחייב

כל שימוש שתעשו באתר הינו בהתאם ובכפוף לתנאי השימוש המפורטים בהמשך, ואישורכם לתנאי השימוש מהווה למעשה התחייבות משפטית מחייבת מצדכם, והסכם בינינו (רדיו ללא הפסקה (ניהול 2008) בע"מ) וביניכם בכל הקשור לשימוש באתר.

לפיכך, במידה ותנאי השימוש אינם מקובלים עליכם, הינכם מתבקשים להימנע משימוש באתר, ואינכם רשאים לעשות בו כל שימוש, אלא בכפוף להסכמתכם לתנאי השימוש.

תנאי השימוש באתר הם ההסכם המחייב היחיד והבלעדי בכל הקשור לשימוש באתר ולפיכך בכל מקרה של סתירה או אי התאמה בין תנאי שימוש אלו לבין כל פרסום, מידע, תקנון או מסמך אחר, מכל סוג ומין, יגברו הוראות תנאי השימוש המפורטים להלן.

תנאי השימוש עשויים להשתנות מעת לעת לפי שיקול דעתנו הבלעדי וללא הודעה כלשהי מראש והם יחייבו ממועד פרסומם באתר. לפיכך, אנו ממליצים לכם לשוב לעיין ולהתעדכן בתנאי השימוש מעת לעת.

להסרת ספק נבהיר, כי תנאי השימוש חלים על כל אדם, זכר או נקבה, תאגיד או כל גוף אחר שהוא כשיר לזכויות ולחובות משפטיות, ללא יוצאים מן הכלל.

השימוש באתר – שימוש אישי ולא מסחרי

השימוש באתר ובכל המידע והשירותים הכלולים בו מיועדים לשימוש אישי ופרטי בלבד. אין לעשות שימוש באתר לצרכים מסחריים או למטרות רווח. האתר מיועד לצורך בידורי כחלק מחוויית גלישה באינטרנט, ואין לעשות בו שום שימוש אחר.

תשלום ורישום כתנאי לשימוש

ככלל, השימוש באתר ברובו אינו כרוך בתשלום..

יחד עם זאת, השימוש בחלק מהמידע והשירותים באתר עשוי להיות כרוך בתשלום או ברישום לאתר, תוך מסירת פרטים ומידע כפי שידרשו על ידינו. אנו נהיה רשאים להסתמך על פרטים ומידע אשר יימסרו לנו על ידכם לכל דבר ועניין.

מקום בו השימוש מחייב רישום או תשלום, יצוין הדבר מפורשות, והשימוש לא יתאפשר אלא בכפוף לביצוע התשלום או הרישום כאמור. מובהר כי מובהר, כי לא מוטלת עליכם החובה למסור את הפרטים, אולם ככל שתבחרו שלא למסור את הפרטים האלו יתכן, כאמור, שלא יתאפשר לכם להשתתף בפעילות או לקבל שירותים מסוימים.

מובהר כי אנו לא אחראים על אמיתות הפרטים אשר יימסרו לנו במסגרת הליך הרישום ו/או התשלום ולא נהיה אחראים לכל נזק ישיר ו/או עקיף, לרבות הוצאות ישירות ו/או עקיפות שיגרמו לגולש באתר ו/או לכל צד שלישי עקב הסתמכותנו על הפרטים אשר יימסרו לנו על ידכם ושימוש שלנו בפרטים אלו.

מקום בו קבלת או גישה לשירות באתר כרוכים בהרשמה מוקדמת, הנכם אחראים לשמור על שם המשתמש והסיסמה שבחרתם עבור הכניסה לשירות האמור בסודיות ולדווח לנו באופן מיידי (באמצעות פנייה לכתובת radio@eco99.fm ) בכל מקרה בו תגלו שמישהו עשה בהם שימוש בלי הסכמתכם. אי דיווח כאמור משמעו כי הנכם עלולים להיות אחראים לכל שימוש אשר יעשה צד שלישי בפרטים שנמסרו על ידכם (כולל לתשלום עבור שירותים), אפילו אם נעשה בלי הסכמתך. כמו כן הנכם מתחייבים שלא לעשות שימוש בשם המשתמש או בסיסמה של אחר.

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, הנכם מתחייבים כי לא תעשו שימוש באתר למטרות רווח ו/או למטרות מסחריות או עסקיות כלשהן ו/או באופן שעלול לפגוע בעסקינו, ובכלל זה הצגת ו/או אחסון המידע מחוץ לאתר, לרבות באתרי אינטרנט אחרים או בכל מדיה או פלטפורמה אחרת.

אזהרה לגבי סיכונים הכרוכים בשימוש במידע ושירותים באתר ותנאים הנובעים מכך

כל שימוש במידע ובשירותים הכלולים באתר הינו על אחריותכם המלאה והבלעדית. בשל כך, ולאור העובדה, כי אין לנו פיקוח או שליטה על חלק מן המידע והשירותים הכלולים באתר (כגון – מידע המוחלף בפורומים או בצ'טים או מידע המופץ על ידי גולשים אחרים), אנו מוצאים לנכון להביא בפניכם אזהרות מסוימות ביחס לסיכונים הכרוכים בשימוש במידע ובשירותים שבאתר, ולהתריע בפניכם בדבר ההשלכות הנובעות מכך.

 המידע והשירותים באתר מתאימים לפי טיבם לבגירים (מגיל 18 ומעלה). לפיכך, במידה והנכם הורים לקטינים עליכם לפקח בעצמכם על המידע והשירותים להם נחשפים ילדיכם. יובהר, כי האחריות המלאה לשימוש באתר על ידי ילדיכם הקטינים הינה שלכם, ומתן האפשרות לילדיכם להשתמש באתר מהווה הסכמה לאחריות זו ופוטרת אותנו מכל אחריות בקשר לכך. במידה והנכם קטינים מתחת לגיל 18 אשר עושים שימוש באתר נבקשכם לא להשתמש באתר ללא אישור הוריכם, ולהביא מידע זה לידיעת הוריכם. בכל מקרה, הנכם מוזהרים שלא לחשוף עצמכם למידע, שירותים או תכנים שמסומנים במילים "למבוגרים בלבד", או מופצים באתר לאחר השעה 22:00 וכן לכל מידע, תכנים או שירותים העוסקים בעניינים אשר אינכם עוסקים בהם או נחשפים אליהם בדרך כלל בחיי היום יום. זכרו: בהיעדר הסכמתם של הוריכם אינכם רשאים לעשות שימוש במידע ובשירותים שבאתר זה. שימוש ללא רשות עלול להיות מסוכן עבורכם.

 המידע והשירותים באתר זה עשויים לכלול מידע מקצועי בתחומים שונים. מידע מקצועי כאמור אינו מהווה המלצה או חוות דעת מוסמכת ואינו תחליף לייעוץ מקצועי של איש מקצוע מוסמך. כל הסתמכות על מידע כאמור המופיע באתר הינה באחריותכם הבלעדית ואנו לא נישא בשום אחריות לנזק כתוצאה מהשימוש במידע זה או מההסתמכות עליו.

 המידע והשירותים באתר זה כפופים לזכויות יוצרים וזכויות קניין רוחני שלנו או של משתמשים אחרים אשר נתנו לנו את אישורם ו/או את הסכמתם לשימוש בזכויותיהם במסגרת האתר. לפיכך, הנכם מוזהרים שלא לעשות כל שימוש במידע או בשירותים הכלולים באתר מעבר לשימוש הרגיל במסגרת שירותי האתר, בטרם תבררו למי שייכות הזכויות במידע ובשירותים האמורים ותבקשו את אישורו לשימוש כאמור.

 במידה והשימוש שאתם עושים במידע ובשירותים כולל חשיפת מידע על ידיכם במסגרת האתר, עליכם להביא בחשבון כי כל מידע המתפרסם באתר חשוף לעיניהם של משתמשים אחרים באתר וברשת האינטרנט. לפיכך, בחשיפת מידע כאמור אתם מוותרים למעשה על פרטיותכם בכל הקשור למידע שחשפתם, ועליכם האחריות המלאה לאבטחת המידע או השירותים שפרסמתם או לכל נזק או פגיעה שיגרמו עקב חשיפת המידע או השירותים כאמור. אנו ממליצים לכם לנהוג בזהירות, ולא לחשוף את פרטיכם האישיים או שום מידע אישי הקשור בכם לאיש.

 במידה והמידע והשירותים באתר, כוללים חומר פרסומי, בין כזה המפורסם באישור ובין כזה המפורסם ללא אישור, הרי שחומר פרסומי כזה נעשה על ידי המפרסם ועל אחריותו בלבד. אנו איננו אחראים או מפקחים על חומר פרסומי, ואיננו בודקים את נכונותו, יעילותו, בטיחותו או כל דבר הקשור בו. לפיכך, הנכם מתבקשים לנהוג משנה זהירות בהסתמכות או בשימוש במושא החומר הפרסומי, וכל שימוש או הסתמכות על חומר פרסומי הוא על אחריותכם בלבד.

 לצורך שימוש בשירותים מסוימים ייתכן ונספק לכם תוכנות ו/או תכנים של התחנה ו/או של צדדים שלישיים ו/או נפנה אתכם לאתר של ספקי תוכנה ו/או תכנים לשם הורדתן. הנכם מתחייבים לפעול על פי תנאי הרישיונות של התוכנות האמורות. במקום בו השימוש בתוכנות מותנה בתשלום, הנכם מתחייבים לשלם כנדרש. שימוש בלא תשלום מהווה הפרה של תנאי רישיון התוכנות, אשר עלול לגרום, בין השאר, להפרה של דיני זכויות יוצרים ואסור על פי דין. אנו לא ניתן תמיכה לתוכנה שנעשה בה שימוש בניגוד לתנאי הרישיון ואנו שומרים לעצמנו את הזכות להפסיק את מתן השירותים ללא הודעה מוקדמת ולנקוט כל צעד אחר על פי דין.

 מקום בו האתר, המידע או השירותים הכלולים בו מכילים שירותים המופעלים על ידי משתמשים אחרים או קישורים (לינקים) לאתרי אינטרנט אחרים, עליכם לדעת כי שירותים ואתרים אלו אינם מופעלים על ידנו, ואינם מצויים בתחומי אחריותנו. אין בהכללת שירותים או קישורים אלה באתר כדי ליצור שום קשר, חבות או אחריות בינינו לבין אותם משתמשים או אתרים, ולפיכך כל שימוש או גלישה אליהם הינם באחריותכם הבלעדית. בנוסף, קישור אל אתר מסוים וממנו אינה מהווה הבעת תמיכה או מתן חסות על-ידינו לגבי אותו אתר ו/או ערובה לגבי איכות וסוג השירותים אותם הוא מספק. כדי לברר את התנאים והמחירים החלים על תכנים ושירותים של צדדים שלישיים, עליכם לפנות לספקים הרלוונטיים. עם זאת, תעריף התחנה לשירותים אלו (ככל שאלו מותנים בתשלום) עשוי לחול בנוסף.

 אנו לא מציגים מצג כלשהו לגבי התאמה, אמינות, זמינות, תקינות, העדר טעויות ודייקנות האתר, השירותים, כמו גם הפרסומות המוצגות באתר, לכל מטרה שהיא, וכן לגבי היעדר וירוסים, רכיבים מזיקים אחרים בהם, או העדרן של תקלות טכניות באתר ו/או במערכות המחשוב של התחנה ו/או בשירותים.
 התכנים והשירותים באתר ניתנים לשימוש "כפי שהם" (as is) ו"ככל שיהיו זמינים" (as available). לא ניתן להתאימם למטרה כלשהי או לצרכיו של כל משתמש ומשתמש.

תנאים ומגבלות על השימוש באתר

אנו מעודדים כמובן שימוש באתר, הן במידע ובשירותים המוצעים על ידינו, והן באמצעות העלאת תכנים על ידי המשתמשים, כחלק מעידוד חופש הביטוי והשיח הדמוקרטי.

יחד עם זאת, כל שימוש באתר חייב להיעשות על פי הוראות הדין (חוקים, תקנות, צווים, וכללים) ומבלי שתהא בשימוש פגיעה באחרים או בנו.

לפיכך, השימוש באתר מוגבל בראש ובראשונה לשמירה על הוראות הדין, ולהתחייבות מצדכם שלא לעשות שימוש שהוא בגדר הפרת הוראות הדין. באופן ספציפי, ובלי שיהא בכך כדי לגרוע מהאמור לעיל, יפורטו להלן תנאים ומגבלות שהשימוש באתר בכל דרך שהיא חייב להיעשות תוך שמירתם וכפוף להם:

 אין לעשות שימוש באתר, או בכל חלק ממנו לכל תוכן ו/או מטרה לא חוקית ו/או לכל מטרה האסורה על פי תנאי הסכם זה.
 אין לעשות שימוש במידע או בשירותים או בתכנים שהם כפופים לזכויות היוצרים או בגדר קניין רוחני של משתמשים אחרים, של צדדים שלישיים או שלנו, אין להעתיק, לשדר, להפיץ, לשכפל, להציג בפומבי, לשנות, לפרסם, למכור, להעביר, למסור לצד שלישי או לעשות כל שימוש מסחרי במידע או השירותים או התכנים, או כל חלק מהם, ללא אישור מראש ובכתב מאת בעלי הזכויות. למען הבהירות נציין כי האמור חל גם על שמות וסימנים מסחריים של האתר, פטנטים ומדגמים, סודות מסחריים, וכיוצב'.

 אין להשתמש, לשדר, להעלות או לרשום באתר מידע, שירותים או תכנים פוגעניים, מאיימים, גזעניים, מסיתים, פורנוגראפיים, מטרידים או בוטים מבחינה מינית או אחרת או המהווים פגיעה באדם כלשהו, בתאגיד או ברגשות הציבור או חלק ממנו.

 אין להטריד, להפריע או להציק למשתמשים אחרים באתר, לעשות כלפיהם שימוש בשפה בוטה או גסה, מעליבה או פוגענית.

 אין להתחזות, לזייף, לשנות למחוק או להוסיף פרטי משתמשים אחרים, הודעות, סימונים, אזכורים ומראי מקום, ציון בלעדיות או סימון המעיד על מקורם של תכנים או כתבות או כל מידע אחר הכלול באתר.

 אין להוריד מרשת האינטרנט לאתר או למידע או לשירותים הכלולים בו, תכנים שהורדתם מהווה הפרה של הוראות הדין או תנאי שימוש של האתרים בהם כלולים התכנים, ובפרט תכנים המהווים הפרה של זכויות יוצרים ומבצעים או של קניין רוחני אחר או של סודות עסקיים או מסחריים כלשהם.

 אין להשתמש, לשדר, להעלות או לרשום באתר מידע, שירותים או תכנים המהווים פגיעה בפרטיות, פגיעה בשם הטוב, הפרת זכויות יוצרים, זכויות מבצעים, סימנים ושמות מסחריים, מדגמים, פטנטים וכו', הפרת זכויות אחרות כלשהן של צדדים שלישיים, עוולות אזרחיות או מסחריות, עבירות פליליות, הפרה של צווי ואיסורי פרסום, פרסום מידע על קטינים, חסויים או פסולי דין, הטעיה או הונאה של משמשים.

 אין לשלוח באמצעות האתר הודעות סרק, דואר זבל, ספאמים, וכיוצב' אל המשתמשים האחרים או צדדים שלישיים כלשהם, שלא על-פי בקשתם המפורשת בכתב.

 אין להשתמש באתר לצורך פגיעה או הטרדה של מחשבים של משתמשים אחרים או צדדים שלישיים, לרבות על דרך חדירה לקבצי מחשב, או העברת קבצי מחשב, או תוכנות מחשב, או יישומים, או בכל אמצעי אחר שנועד לגרום נזק או להטריד או לפגוע או לשנות או לפגום באתר או במשתמשים אחרים, או במחשבים אחרים, או על דרך משלוח או הפצת וירוסים, סוסים טרויאנים, תולעים, ונדלים, תוכנות עוינות או יישומים מזיקים.

 אין להשתמש, לשדר, להעלות או לרשום באתר מידע, שירותים או תכנים שהם בבחינת פרסום מסחרי, קידום מכירות, או פעילות עסקית אחרת, אלא במקומות המיועדים לכך ובכפוף לקבלת הסכמתנו ואישורנו בכתב ומראש.

 אין להפנות קישור (לינק) או הפניה אחרת באופן שיביא להפרת תנאי השימוש באתר במישרין או בעקיפין ואין לסייע, לעודד, לתרום, או לפרסם אמצעים שיסייעו להפר את תנאי השימוש באתר או את הוראות הדין.

 מקום בו המידע, השירותים והתכנים שאתם מעלים לאתר או משדרים בו מיועדים לפי טיבם למבוגרים, עליכם לסמנם במילים "למבוגרים בלבד", לציין כי הם מיועדים לבני 18 ומעלה, ולהעלותם לאתר אך ורק החל מהשעה 22:00.
 אין להשתמש באתר באופן העלול להזיק לאתר, לתכנים באתר, לרשתות תקשורת או לציוד תקשורת כלשהו (כולל טלפונים ניידים), לשתקם, לגרום להם עומס יתר לפגוע בהם, לנצלם לרעה או להפריע לשימוש של גורם אחר כלשהו ולהנאה שלו מהאתר ומהשירותים המוצעים במסגרתו.
 אין לנסות לקבל גישה ללא הרשאה לאתר, לשירותים, לתכנים, לחשבונות או פרטים של אחרים או למערכות מחשבים או רשתות המחוברות לאתר באמצעות "פריצה" (Hacking), "כריית סיסמאות" (Password Mining) או בכל אמצעי אחר.
 חל איסור להפעיל ו/או לנסות להפעיל כל אמצעי (תוכנה, חומרה או אחר) אשר מטרתו לעקוף (circumvention) את תנאי השימוש ו/או המגבלות השונות של האתר.

אין להעביר אילו מהשירותים המסופקים על ידינו בהעברת המשך (re-transmission), לשדרם, לאפשר את ביצוע פומבי שלהם ו/או של ההקלטות הנכללות בהם ו/או להעמידן לרשות הציבור.

אין לבצע ביצוע פומבי או שימוש מסחרי אחר כלשהו בהקלטות הנכללות במסגרת השירותים המסופקים לכם על ידינו.

יצירת עותקים של ההקלטות (downloading) הנכללות במסגרת השירותים המסופקים על ידינו אסורה ויש בה משום הפרה של זכויות יוצרים.

בעלות בזכויות יוצרים וקניין רוחני וזכויות השימוש בהם

כל מידע, שירותים או תכנים אשר מקורם בנו, מצויים בבעלותנו המלאה והבלעדית ומטבע הדברים גם באחריותנו. השימוש באתר, במידע, שירותים או תכנים הכלולים בו מוגבל לשימוש בהתאם לתנאי השימוש באתר ובכפוף לשמירת זכויותינו. אין לעשות שום שימוש באתר, במידע או בשירותים השייכים לנו, כהגדרתם לעיל, לרבות שימוש כלשהו במאגרי הנתונים שלנו, סימני המסחר ושמות המסחר, כתובות וכיו"ב, לשום מטרה אחרת מלבד השימוש באתר ולפי תנאי השימוש, ללא אישורנו בכתב ומראש.

מידע, שירותים או תכנים אשר מועלים או נכתבים או משודרים על ידי המשתמשים, שייכים למשתמשים (או למי שהרשה להם את השימוש בהם) והינם באחריותם הבלעדית, לרבות בכל הקשור לזכויות היוצרים וזכויות הקניין הרוחני הקשורים בהם. יחד עם זאת, ככל שתבחרו להעלות, לכתוב או לשדר תוכן כלשהו באמצעות האתר הרי שמובהר כי בעצם העלאת התכנים, הנכם מעניקים לנו רישיון לא מוגבל וללא תמורה להעתיק, להפיץ, לשדר, להציג בציבור, לבצע בציבור, להעמיד לרשות הציבור, לשכפל, לערוך, לתרגם, ליצור נגזרות ולשנות את עיצובם של תכנים אלו; את הרשות לפרסם את שמכם בקשר לתכנים אלו; ואת הזכות להעניק רישיון משנה לשימוש בתכנים אלו לכל צד שלישי, הכול באופן בלתי חוזר, ללא תשלום תמלוגים, בכל העולם, ולתמיד. בהקשר זה הנכם מסכימים שלא לנקוט צעדים נגדנו, ולא להעלות נגדנו כל תביעה, טענה או דרישה מכל מין וסוג שהוא.

משתמשים המבקשים לשדר, להעלות או לכתוב מידע או שירותים באמצעות האתר – דעו כי בעשותכם כן אתם מתחייבים כי כל מידע או שירותים או תכנים המועלים על ידכם הינם בבעלותכם ובאחריותכם הבלעדית, כי כל זכויות היוצרים וזכויות הקניין הרוחני בו שייכות לכם או השימוש בהם נעשה על פי הרשאה כדין, וכי אין בשימוש במידע על ידיכם או על ידינו או על ידי משתמשים אחרים, בבחינת הפרת זכויות יוצרים, זכויות מבצעים, פטנטים, מדגמים, סודות מסחריים, זכות קנין רוחני אחרת של צד שלישי כלשהו או הפרה של כל זכות אחרת או הוראה של כל דין.

דעו כי הפרת התחייבותכם דלעיל תחשוף אתכם להליכים משפטיים, אזרחיים או פליליים, בגין מעשיכם או מחדליכם, לרבות בגין נזקים שנגרמו למשתמשים אחרים, צדדים שלישיים או לנו.

מבלי לגרוע מן האמור לעיל למען הסר ספק אנו לא אחראים ולא נחוב בכל חובה בקשר עם כל תביעה, טענה או דרישה שעיקרה הפרת זכויות של צדדים שלישיים על ידי מי מהמשתמשים באתר. יחד עם זאת, במידה והנכם סבורים כי באתר תוכן הפוגע בזכויותיכם, הנכם מוזמנים לפנות אלינו בכתובת radio@eco99.fm ואנו נשתדל לטפל בפנייתכם בהקדם. על מנת לאפשר לנו לטפל בפנייתכם אנא ציינו במסגרתה מהי הפגיעה או ההפרה הנטענת, מהו החומר הפוגע או המפר, היכן הוא ממוקם באתר וכן את פרטיכם האישיים לשם יצירת קשר. בנוסף, הנכם מתבקשים להצהיר כי פנייתכם אלינו נעשית בתום לב מתוך אמונה שיש לכם הזכות לנקוט בפעולה זו.


על המשתמשים לדעת כי האמור לעיל חל על כל סוג של מידע או שירותים, כהגדרתם לעיל.

בכל מקרה אין לבצע העתקה ו/או שכפול, תרגום, שידור, הצגה או השמעה פומבית, הקלטה, העמדה לרשות הציבור, מסירה, העברה, בצורה כלשהי, הסבה, פרסום, מתן רישיון או הרשאה או שינוי במידע או בשירותים או בתכנים הכלולים באתר, ללא אישור בכתב ומראש מבעל הזכויות.

זכויותינו וסמכויותינו בכל הקשור למידע, לשירותים ולתכנים

אין בידינו את הכלים או את האפשרות לפקח על כל המידע, השירותים והתכנים המפורסמים או המשודרים על ידי המשתמשים באתר ואין אנו מקבלים על עצמנו אחריות לבצע פיקוח, סינון או שמירה על המידע, השירותים והתכנים המפורסמים על ידי משתמשים באתר, או לעקוב אחר השימוש בהם.

יחד עם זאת, אנו שומרים לעצמנו את הזכות לפעול כאמור ובמידת הצורך להסיר, לערוך, לשנות לחסום, למנוע או להגביל שימוש במידע, בשירותים ובתכנים או למנוע את העלאתם או העמדתם לרשות הציבור, על פי שיקול דעתנו, מקום בו אין הם עומדים בתנאי השימוש או בהוראות הדין או מכול שיקול סביר אחר על פי שיקול דעתנו ומבלי צורך להודיע מראש או לבקש הסכמת הגולש אשר העלה תוכן זה לאתר. לגולש לא תהיה כל תביעה, טענה או דרישה לעניין זה.

נדגיש שוב, כי למרות הסמכות הנתונה לנו, אין אנו מפקחים בזמן אמת או מנטרים בדיעבד את השימוש במידע ובשירותים שבאתר, ולפיכך אין באפשרותנו למנוע מראש הפרות של הדין או של תנאי השימוש, אשר אינם בידיעתנו. אנו כמובן נקבל כל תלונה שתתקבל ממשתמשים לגבי הפרת תנאי השימוש או הוראות הדין על ידי מאן דהוא, ובמידת הצורך נפעל תוך זמן סביר לבירור התלונה, להסרת התכנים או לתיקון המעוות בדרך אחרת. במידה ונתקלתם בהפרה כאמור נודה אם תיפנו ללא דיחוי למוקד השירות שלנו שפרטיו מפורסמים באתר.

יובהר, כי על אף שהשימוש באתר פתוח בעיקרון לכלל המשתמשים, אנו שומרים על זכותנו למנוע או להגביל או לחסום שימוש של משתמשים באתר, במידע, או בשירותים הכלולים בו, בין היתר באמצעות מגבלות על גיל המשתמש, חובת תשלום, היקף שימוש, אופן השימוש, מועד השימוש, מספר החשבונות או שמות המשתמשים המותרים לכל אדם או תאגיד יחיד, ענישה עקב הפרות קודמות של הוראות הדין או תנאי השימוש (לרבות על דרך מניעת כניסה לאתר לתקופה מוגבלת או לצמיתות) וכו', לפי שיקול דעתנו הבלעדי.

אנו רשאים גם בכל עת להפסיק או להגביל את פעילות אתר, את אפשרויות השימוש בו או את הגישה או השימוש במידע, בשירותים ובתכנים הכלולים בו, כולם או חלקם, וזאת בכל עת לפי שיקול דעתנו הבלעדי, וללא צורך בהודעה מוקדמת.

מבלי לגרוע מכלליות אמור לעיל, מעצם הגלישה באתר הנכם מסכימים לכל פעולה שבה ננקוט כדי להגן על האתר, השירותים ומערכות המחשוב שלנו, גם אם פעולות אלו עלולות, עקב קשיים טכנולוגיים, לחסום או לעכב גם שימוש לגיטימי באתר ו/או בשירותים אלו.

דעו, כי מעת לעת יבוצעו שינויים, שיפורים ותיקונים באתר, במידע, בשירותים ובתכנים הכלולים בו, וזאת לפי שיקול דעתנו הבלעדי וללא צורך בהודעה מוקדמת.

הפעלת או אי הפעלת סמכויותינו וזכויותינו כאמור לעיל לא תקים לכם או לצד שלישי כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפינו, לא תתפרש כנטילת אחריות מצדנו או כהטלת חובה עלינו להפעלת סמכויות אלו או כויתור על אילו מתנאי השימוש באתר, ולא תסיר את האחריות המוטלת עליכם או על צד שלישי כלשהו על פי תנאי השימוש או הוראות הדין.

אחריות מוגבלת מצידנו

חשוב להדגיש כי אחריותנו על פי תנאי השימוש לכל הקשור לשימוש באתר ולתוצאותיו מוגבלת בהתאם למפורט להלן:

 אנו איננו אחראים לתוכן המידע, השירותים והתכנים שבאתר, אשר מקורם במשתמשים אחרים או בצדדים שלישיים, טיבו, אמיתותו, דיוקו, מהימנותו, התאמתו לצרכי המשתמש או לכל צורך שהוא, תכונותיו, או לכל דבר אחר הקשור בו. לשם הבהירות נדגיש כי איננו אחראים להודעות בפורומים, בצ'אטים, לתכני אודיו או וידאו שמעלים או משדרים או מפיצים משתמשים אחרים באתר, לתגובות, דעות, עצות, התייחסויות או טוקבקים, לפרסומות, מודעות וכל חומר פרסומי אחר הכלול באתר, לתוכן כתבות, ידיעות, חדשות ומאמרים וכו'.

 פרסומות או מידע מסחרי אחר אשר עשוי להופיע באתר אינו מהווה המלצה או עידוד מצדנו לרכוש ולהשתמש בשירותים או המוצרים המוצעים בהם ואנו לא צד ולא נהיה אחראים לכל עסקה שתעשה ביניכם לבין המפרסם בעקבות פרסומות או מידע מסחרי כאמור.

 אנו איננו אחראים לכל נזק או פגיעה או אובדן מכל סוג שהוא שיגרמו למידע, לשירותים או לתכנים שמעלים המשתמשים לאתר, לרבות אובדן השחתה, עיוות, סילוף, מחיקה, קלקול, או שימוש שייעשה בהם. אנו ממליצים לגבות כל מידע, שירות או תוכן המועלה לאתר ולשמור העתק ממנו בטרם העלאתו לאתר.

 אנו איננו אחראים שהאתר יפעל בצורה רצופה, יהא זמין כל העת, יפעל ללא הפרעות, הפסקות, טעויות, באגים או ליקויים אחרים, או שהשימוש באתר יהיה בטוח וחסין מפני גישה בלתי מורשית למחשבי האתר או המשתמשים, או לתקלות או כשלים בפעילות באתר, חומרה, בתוכנה, קווים ובמערכות התקשורת הקשורות באתר.

 אנו איננו אחראים למעשים או מחדלים של צדדים שלישיים, משתמשים אחרים או כל גורם אחר שאין לנו שליטה מלאה עליו, או לתוצאות של מעשים או מחדלים כאמור, ובמיוחד לפגיעה או להפרה של זכויות יוצרים, מבצעים או קניין רוחני כלשהו על ידי משתמשים באתר.

 אנו איננו אחראים לקשר בין המשתמשים לבין משתמשים אחרים או צדדים שלישיים, או לתוצאותיו ואיננו צד להתקשרות כזו ולא נישא בשום אחריות לנזקים או פגיעות שתהיינה כתוצאה מהתקשרות כזו.

 אנו בכל מקרה לא נהיה אחראים בגין כל נזק ישיר שלא נגרם ברשלנות רבתי או בזדון מצדנו או מצד מי מטעמנו, או לנזק עקיף, מקרי, תוצאתי, עונשי, או מיוחד או כל נזק אחר מכל סוג ומין, לרבות עקב עיכוב או היעדר יכולת להשתמש באתר, אובדן מידע, שירותים או תכנים או אובדן רווחים, הפסד עסקי או פגיעה במוניטין, עקב שימוש או היעדר אפשרות לעשות שימוש באתר או בכל חלק ממנו, הנובעים במישרין או בעקיפין מהשימוש במידע, בשירותים או בתכנים שבאתר.

 אחריותנו על פי תנאי השימוש מוגבלת אף אם נפעיל פיקוח או אמצעי זהירות או שליטה כלשהם על המידע, השירותים והתכנים שבאתר, ואף אם ייוודע לנו על האפשרות לפגיעה או לנזק שעלול להיגרם למשתמשים או לצדדים שלישיים כלשהם. כל אמצעי זהירות, פיקוח או שימוש כאמור, ואפילו ניסיון לפתור או לסייע בפתרון בעיות, או מניעת או צמצום או הפחתת נזקים, נעשים ללא מחויבות בדין ומתוך רצון טוב, ומבלי שהדבר יתפרש כקבלת אחריות כלשהי מצדנו מקום בו צוין מפורשות לעיל כי איננו אחראים.

 מקום בו התאפשרו שידור/העמדה לרשות הציבור או העלאת מידע או שירותים לאתר או הכללת קישור לאתרים אחרים לא יהא בכך משום הסכמה, תמיכה, סיוע, עידוד לשימוש, תרומה או חסות למידע או שירותים כאמור או לאתרים המוצעים על ידי אחרים. אין לפיכך אין לראות בעצם אפשרות שידור או העלאת המידע או השירותים משום קבלת אחריות מצדנו וכל הסתמכות שלכם על מידע או שירותים כאמור נעשים דעתכם ועל אחריותכם הבלעדית.

 התכנים והשירותים המסופקים על ידינו במסגרת האתר עשויים להשתנות ולהתעדכן מעת לעת. הנכם מתחייבים כי לא תהיה לכם כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה משפטית או אחרת בגין זמינותם של שירותים מסוימים ו/או בשל העדר זמינותם או הפסקתם של שירותים אחרים.

בשימושכם באתר אתם נותנים למעשה את הסכמתכם למגבלות האחריות המפורטות לעיל, פוטרים אותנו וכל מי שמטעמנו באופן סופי, מוחלט ובלתי חוזר מכל אחריות כאמור, ומוותרים בזה על כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כאמור כנגדנו או כנגד מי מטעמנו.

בנוסף אתם תהיו אחראים לפצות ולשפות אותנו בגין כל נזק, הפסד, אבדן, פגיעה או הוצאה, מכל מן וסוג שהוא, שיגרמו לנו, במישרין או בעקיפין, עקב שימושכם באתר באופן שאינו תואם את תנאי השימוש או הוראות הדין, וזאת מיד לאחר דרישתנו הראשונה.

הבהרה בדבר הגנת הפרטיות והיקפה

מובהר כי השימוש באתר, במידע, בשירותים ובתכנים הכלולים בו מהווה הסכמה מצידכם לפגיעה מוגבלת בפרטיותכם, על דרך שמירת מידע ונתונים לגביכם במאגרנו, שימוש בפרטיכם לשם אספקת השירותים הניתנים במסגרת האתר, תפעול ופיתוח האתר, גביית כספים, עריכת חשבונות, ניתוח ומסירת מידע סטטיסטי לצדדים שלישיים, לרבות מפרסמים, משלוח עדכונים או חומר פרסומי או שיווקי (אלא אם תודיעו לנו מפורשות כי אינכם מסכימים לכך), יצירת קשר עמכם, וביצוע מעקב ממוחשב על השימוש שאתם עושים במידע, בשירותים ובתכנים שבאתר, בכל דרך חוקית שנמצא לנכון, לרבות באמצעות "עוגיות".

המשתמש יכול למחוק את העוגיה בכל שלב מהמחשב שלו. כמו כן, יכול המשתמש לבחור מראש שלא לאפשר לאתר לאחסן עוגיות במחשב שלו, וזאת באמצעות הגדרות הדפדפן או מערכת האבטחה במחשב של המשתמש. יחד עם זאת, נטרול אפשרות אחסון העוגיות עלול לגרום לכך כי המשתמש באתר לא יוכל להשתמש מהשירותים והתכונות המופיעים באתר או בקישורים לו, כולם או חלקם.

מבלי לגרוע מן האמור לעיל למען הסר ספק מובהר, כי בהתאם לחוק הגנת הפרטיות, תשמ"א 1981- הרשמה לאתר ו/או שימוש באתר באתר, במידע, בשירותים ובתכנים הכלולים בו מהווה הסכמת מצדכם לקבלת דיוור מאיתנו, דברי פרסום, התראות למכשיר הסלולארי וכיו"ב.

בשידור או העלאת מידע, שירותים או תכנים לאתר, אתם מסכימים ומאשרים לנו ולמי מטעמנו לעשות שימוש במידע, שירותים או תכנים כאמור במסגרת האתר, להקליטם, להציגם, להפיצם, לפרסם, לשדרם ולעשות בהם כל שימוש אחר לרבות ליחסי ציבור ולקידום האתר באמצעי המדיה השונים, לפי שיקול דעתנו המוחלט והבלעדי, וללא צורך לקבל מכם אישור נוסף או לשלם לכם תמורה כלשהי בגין השימוש.

מבלי לגרוע מן האמור לעיל יובהר, כי כל מידע אודות גולש באתר שיצטבר בקשר אליו עם הרשמתו לאתר יחשב לקנייננו והנכם מוותרים בזאת על כל טענה בגין שימוש במידע כאמור, לרבות טענה על פי חוק הגנת הפרטיות, תשמ"א -1981. מובן כי בכל עת הנכם רשאים לדרוש מאיתנו בכתב (באמצעות פנייה לכתובת radio@eco99.fm), כי המידע המתייחס אליכם יימחק ממאגרינו ו/או כי נסיר אתכם מרשימות הדיוור שלנו.

אנו מצידנו מתחייבים להקפיד על שמירת פרטיותכם וכל מידע שבבעלותכם, בכפוף להוראות הדין ותנאי השימוש ונימנע מגילוי מידע או פרטים אודותיכם, אלא מקום בו אנו סבורים בתום לב כי הדבר חיוני לצורך עמידה בדרישות כל דין, במקרה של טענה תביעה או דרישה כלפינו, במידה והדבר מותר לפי תנאי השימוש או במידה ואנו נדרש לכך במסגרת הליכים משפטיים לפי צו מחייב של בית משפט או רשות מוסמכת או במסגרת הליך משפטי בינינו לביניכם או במקרה של אי קיום הוראות הדין או תנאי השימוש על ידיכם.

זכות לעיין במידע
על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981, כל אדם זכאי לעיין בעצמו, או על ידי בא-כוחו שהרשהו בכתב או על ידי אפוטרופוסו, במידע שעליו המוחזק במאגר מידע. אדם שעיין במידע שעליו ומצא כי אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, רשאי לפנות לבעל מאגר המידע בבקשה לתקן את המידע או למוחקו. אם בעל המאגר סירב למלא בקשה זו, עליו להודיע על כך למבקש באופן ובדרך שנקבעו בתקנות. על סירובו של בעל מאגר מידע לאפשר עיון ועל הודעת סירוב לתקן או למחוק מידע, רשאי מבקש המידע לערער לפני בית משפט השלום באופן ובדרך שנקבעו בתקנות.
בנוסף, אם המידע שבמאגרינו (מאגר: "מאזינים - eco99music", מספר מאגר - 700061988) משמש לצורך פניה אישית אליך, בהתבסס על השתייכותך לקבוצת אוכלוסין, שנקבעה על פי איפיון אחד או יותר של בני אדם ששמותיהם כלולים במאגר ("פניה בהצעה מסחרית"), כי אז אתה זכאי על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981 לדרוש בכתב (באמצעות פנייה אלינו בכתובת: radio@eco99.fm תוך ציון פרטיך לשם עדכון בדבר מחיקת פרטיך מהמאגר כמפורט להלן) שהמידע המתייחס אליך יימחק ממאגר המידע. במקרה זה אנו נמחק את המידע הדרוש לנו רק כדי לפנות אליך בהצעות מסחריות כאמור לעיל. מידע הדרוש לנו לשם ניהול עסקינו - לרבות תיעוד פעולות שביצעת באתר - יוסיף להישמר אצלנו, אך לא ישמש עוד לצורך פניות אליך. אם בתוך 30 יום לא תקבל הודעה כי המידע שביקשת למחוק אכן נמחק על-פי סעיף זה, תהיה זכאי לפנות לבית משפט השלום באופן הקבוע בתקנות שמכוח החוק, כדי שיורה לנו לפעול כאמור. למען הסר ספק יובהר כי מחיקת מידע כאמור עשוי למנוע ממך פעילויות שונות באתר ו/או למנוע ממך מלקחת חלק בפעילויות כאלו או אחרות אשר יבוצעו על ידינו ו/ו על ידי מי מטעמנו בעתיד.
תנאים כלליים

החלוקה לסעיפים וכותרות הסעיפים הינה לשם נוחיות בלבד ולא תשמש לצורכי
פרשנות.

כל הקשור והנובע מהשימוש באתר, במידע, בשירותים ובתכנים שבו, וכן כל הקשור ונובע מתנאי שימוש אלו יהיה כפוף לדין הישראלי, לרבות לצורך פרשנות. כל סכסוך או מחלוקת בקשר אליהם יהיו בסמכות בתי המשפט המוסמכים בישראל, באזור השיפוט של תל אביב יפו ויובאו בפניהם בלבד כמקום שיפוט ייחודי.

האמור בתנאי השימוש לעיל מבטא באופן מלא וממצה את כל הנושאים והעניינים הנדונים בו או הקשורים לשימוש באתר, וגובר על כל מצג, פרסום, נוהג, מכתבי כוונות או התחייבות, וכל מסמך אחר, בנושאים ובעניינים האמורים.

התנהגותנו או הסכמתנו לסטות, מתנאי כלשהו של תנאי השימוש, במקרה מסוים ובסדרת מקרים, לא תהווה תקדים ואין ללמוד ממנה גזירה שווה לכל מקרה בעתיד ולא תחשב כויתור על איזה מתנאי השימוש ו/או כויתור ו/או כהסכמה מצידנו לאיזו הפרה או אי קיום תנאי כלשהו, אלא אם-כן נעשו במפורש ובכתב.

אם ייקבע שחלק כלשהו מתנאי השימוש אינו חוקי, אינו תקף או אינו בר אכיפה, הרי שאותו חלק יחשב כמוחלף בסעיפים תקפים אחרים הניתנים לאכיפה שתוכנם תואם במידת הקירוב הגדולה ביותר את כוונת הסעיפים המקוריים, ואילו יתר תנאי השימוש יישארו בתוקפם.

אין בתנאי השימוש כדי להקנות למשתמשים או לצדדים שלישיים זכויות שלא הוקנו להם במפורש על פי תנאי השימוש או על פי הדין.

למען הסר ספק, עצם האפשרות להתחבר לאתר ו/או לגלוש בו באמצעות דף הפייסבוק שלכם אין בה כדי להפוך אילו מהפעילויות שלנו לכאלו הממומנות, מנוהלות או מבוצעות על ידי פייסבוק, וזו מהווה פלטפורמה להתחברות ו/או גלישה כאמור ותו לא. יחד עם זאת, מוסכם ומובהר כי השימוש בדף הפייסבוק שלכם לשם התחברות ו/או גלישה לאתר שלנו כפופה גם לתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות של פייסבוק.

בהתאם לסעיף 19 לחוק ההתיישנות, התשי"ח-1958, וכחוזה נפרד בכתב, מוסכם בזאת על תקופת התיישנות מוסכמת של 6 (שישה) חודשים ממועד ביצוע כל פעולה על ידינו כמועד סופי שבו יוכל המשתמש להפנות כלפינו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה. במקרה של פעולה נמשכת תחל תקופת ההתיישנות ממועד הפעולה המקורית. הנכם מתחייבים שלא להפנות כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה לאחר תקופת ההתיישנות המוסכמת. פעולה מצדכם בניגוד להתחייבויותכם על פי תקנון זה ו/או התייחסותנו לפעולה מצדכם, ככל תשהיינה, לא יהיה בה כדי לגרוע מטענת התיישנות כאמור. מוסכם, כי הוראת סעיף זה תגבר על כל הוראת דין אחרת.
אנו נהיה רשאים להעביר ו/או להסב בכל דרך (במישרין או בעקיפין, בתמורה או שלא בתמורה) את תקנון זה ו/או הזכויות ו/או החובות הכלולות ו/או הנובעות ממנו, באופן מלא או חלקי, לכל אדם, תאגיד או כל יישות משפטית אחרת , ללא צורך בהודעה מוקדמת או בהסכמת המשתמש.
מובהר בזאת, כי רק האמור בתקנון זה יחייב אותנו וזאת, בין היתר, נוכח הסתמכותנו על תקנון זה ונוכח השינויים התכופים בתחום האינטרנט בפרט והמדיה בכלל.
השימוש בלשון זכר בתקנון זה הינו לצרכי נוחות בלבד וכולל גם פניה בלשון נקבה, יחיד ורבים ולהיפך.


תקנון משחק "ECO MUSIC" -  פעילות בפייסבוק

1.1  "התחנה":  רדיו Eco99fm
1.2   "התוכנית" -  תוכנית "הבוקר" ו/או "גרין דיי" ו/או "אקו-לייף" ו/או "סטטוס" ו/או ”MY MUSIC” ו/או "אקודרייב" ו/או "אקולייזר" ו/או "עד חצות" ו/או "אקו-טריפ" המשודרת בתחנה, לפי העניין.
1.3   "נותנת החסות למשחק": החברה הנותנת חסות למשחק במסגרת התוכנית.
1.4   "המשחק": פעילות הנערכת על ידי נותנת החסות, כמפורט להלן, במסגרתה יוכלו מאזיני התוכנית להשתתף בפעילות במסגרת עמוד הפעילות באתר (כהגדרתו להלן) ולזכות בפרסים.
1.5  "משתתף" או "משתתפים": כל מאזין של התוכנית העומד בתנאי סעיפים 3 ו-4 להלן ואשר מבקש להשתתף במשחק באמצעות עמוד הפעילות באתר כמפורט להלן.
1.6  "האתר": אתר התחנה בכתובת www.eco99.fm
1.7  "פייסבוק": אתר האינטרנט בכתובת facebook.com
1.8  "עמוד הפעילות בפייסבוק ": עמוד הפייסבוק של התוכנית בכתובת https://www.facebook.com/pages/FM-%D7%90%D7%A7%D7%95-99/212600762093221?ref=tn_tnmn 1.9  "השדרן": מנחה או מנחת התוכנית

2.  כללי
2.1  תקנון זה (להלן: "התקנון") נועד להסדיר את הכללים על פיהם ינוהל המשחק   הנערך מטעם נותנת החסות למשחק מעת לעת במסגרת התוכנית (להלן: "תקופת המשחק").
התקנון מסדיר את תנאי ההשתתפות במשחק והינו חוזה לכל דבר ועניין, שיש בו כדי למצות את זכויות וחובות הצדדים בקשר להשתתפות במשחק. קבלתו של התקנון ללא שינוי הינה תנאי להשתתפות במשחק זה. התחנה ו/או נותנת החסות למשחק שומרות לעצמן את הזכות לשנות ו/או לעדכן את התקנון בכל עת, לפי שיקול דעתן הבלעדי והמוחלט, ללא צורך במתן הודעה מוקדמת, וכל שינוי יחייב מרגע פרסומו באתר. בכל מקרה של סתירה ו/או אי-התאמה בין הוראות תקנון זה לכל פרסום או מצג אחרים בדבר המשחק, בכתב או בעל-פה, מכל מין וסוג שהוא ומכל מועד שהוא, לרבות באתר ו/או בעיתונים ו/או במודעות, תגברנה הוראות תקנון זה לכל דבר ועניין והן אשר תקבענה. באחריותם הבלעדית של המשתתפים להתעדכן בפרטי התקנון ובכל  שינוי ו/או עדכון ו/או תיקון וכיו"ב שייעשו בתקנון.
2.2 התחנה ו/או נותנת החסות למשחק רשאית, מכל סיבה שהיא, לשנות את תנאי התקנון, לרבות תנאי ההשתתפות במשחק וכללי המשחק עצמו כמו גם להאריך ו/או לקצר ו/או לשנות משך תקופת המשחק ו/או לבטלה, על פי שיקול דעתה הבלעדי, בהודעה אשר תתפרסם באתר ו/או בעמוד הפעילות בפייסבוק. מוסכם, כי הודעה כאמור תשמש הודעה מספיקה והולמת והמשתתף מוותר על כל טענה בנוגע ו/או בנובע ו/או בקשור לאמור. נותנת החסות למשחק רשאית גם להאריך את משך תקופת המשחק, ולהחליט כי במהלך התקופה המוארכת לא יחולקו פרסים נוספים מלבד האמור להלן, הכל לפי שיקול דעתה הבלעדי של נותנת החסות למשחק. התחנה ו/או נותנת החסות למשחק לא תשאנה בכל אחריות ולא תחויבנה בכל חובה עקב כל שינוי כאמור לעיל.
2.3  המשתתפים מאשרים כי קראו והבינו וכי הם מסכימים לכל הוראות תקנון זה ופוטרים את התחנה ואת נותנת החסות למשחק, מכל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה בקשר למשחק ו/או לתקנון ו/או לתקלות כלשהן בקשר למשחק ומוותרים על כל טענה הקשורה באלה, בלא יוצא מן הכלל.

3. מי רשאי להשתתף במשחק
3.1  בכפוף לאמור בסעיף 4 להלן, כל מאזין מעל גיל 16 בעל דף פייסבוק, רשאי להשתתף במשחק.
3.2  למען הסר ספק יובהר כי ההשתתפות מותרת ליחידים בלבד ושלא לצרכים מסחריים.

4.   סייגים להשתתפות במשחק
4.1   מבלי לגרוע ו/או לפגוע באמור לעיל, התחנה ו/או נותנת החסות למשחק תהיינה רשאיות להחליט, מראש או בדיעבד, על מניעת ו/או פסילת השתתפותו של משתתף במשחק ו/או שלילת זכאותו של משתתף לפרס בו זכה במסגרת המשחק וזאת מכל סיבה שהיא ובלי מתן כל הודעה או התראה למשתתף, בין השאר ומבלי למצות מהסיבות הבאות:
4.1.1  אי עמידה בתנאי השתתפות הנקובים בסעיף 3 לעיל (כולם או חלקם);
4.1.2  מסירת פרטים שאינם נכונים ו/או מדויקים ו/או פוגעניים ו/או מסולפים וכיו"ב;
4.1.3  התנהגות שאינה ראויה ו/או פסולה ו/או בלתי הולמת ו/או חסרת תום לב ו/או הפעלת אמצעים שאינם כשרים;
4.1.4   במקרה של חשד להפרת תנאי תקנון זה ו/או עקב שימוש באמצעים בלתי כשרים ו/או תחבולה ו/או כל פעולה שלא כדין ו/או תוך עשיית עבירה ו/או שלא על פי הוראות הדין;
4.1.5   אי מילוי אחר התנאים האמורים בתקנון זה;
4.1.6   מכל סיבה אחרת שהתחנה ו/או נותנת החסות למשחק תמצאנה לנכון על פי שיקול דעתן הבלעדי.
4.2  מובהר ומוסכם כי למשתתף לא תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד התחנה ו/או נותנת החסות למשחק בקשר עם מניעת ו/או פסילת השתתפותו במשחק ו/או זכייתו בפרס כאמור לעיל.
4.3  ההשתתפות במשחק אסורה על עובדי התחנה, עובדי נותנת החסות למשחק וכן עוזריהם, עובדיהם, מנהליהם, שותפיהם ובני משפחותיהם.

5.  המשחק ואופן ההשתתפות בו

א.  המשחק עצמו
5.1  במסגרת התוכנית יכריז השדרן על חידה נושאת פרסים המתפרסמת בעמוד הפעילות בפייסבוק. המאזינים יוזמנו להכנס לעמוד הפעילות בפייסבוק, לענות על החידה באמצעות תגובה על אותה החידה כפי שתפורסם בעמוד הפעילות בפייסבוק.
5.2  בנוסף, יתבקשו המאזינים לעשות לייק ו/או share לחידה הספציפית אשר הוקראה על ידי השדרן בשידור (הכל בהתאם לכתוב בעמוד הפעילות בפייסבוק בקשר עם הפעילות הספציפית).
5.3  כן יתבקשו המאזינים לשלוח את פרטי ההתקשרות שלהם (שם פרטי ושם משפחה, טלפון נייד ומען מדויק) באמצעות הודעה פרטית לעמוד הפעילות בפייסבוק. 

ב.  בחירת הזוכים
5.4  המשתתף הראשון אשר: ענה על החידה בעמוד הפעילות בפייסבוק לאחר שפרסומה הוכרז על ידי השדרן; עשה לייק ו/אוshare  כאמור בסעיף 5.2 לעיל; ושלח את פרטיו כאמור בסעיף 5.3 לעיל יזכה בפרס.
5.5   למען הסר ספק החלטת מערכת ההפקה של התכנית בדבר סוג המשחק ובחירת המנצחים הינן סופיות, מוחלטות, חלוטות, בלתי ניתנת לתביעה ו/או לערעור ומחייבות את המבקשים להשתתף במשחק כמו גם את  כל המשתתפים במשחק עצמו.
5.6  מבלי לגרוע מן האמור לעיל, יובהר כי משתתף אשר לא ניתן היה ליצור עימו קשר על בסיס הפרטים שמסר בהתאם לסעיף 5.3 לעיל, מכל סיבה שהיא, עשוי לאבד את זכאותו לפרס. במקרה כזה, מערכת ההפקה של התוכנית שומרת על זכותה להעביר את הפרס למשתתף הבא בתור אשר עונה על הקריטריונים המנויים בסעיף 5.4 לעיל.
5.7  הזכייה באילו מן הפרסים המפורטים בתקנון זה הינה אישית ואינה ניתנת להעברה.
5.8  הזכאות לפרסים במסגרת המשחק הינה בכפוף להוראות תקנון זה, ובכפוף לכך שהתחנה ו/או נותנת החסות למשחק תהינה רשאיות, אך לא חייבות, לוודא את זהות הזוכים בכל דרך חוקית שהיא, על מנת לוודא, בין השאר, כי הפרטים שנמסרו על ידם וזהותם הינם נכונים מדויקים ומלאים. כן תהינה רשאיות התחנה ו/או נותנת החסות למשחק, אך לא חייבות, לבחון את עמידתם של הזוכים בתנאי התקנון, הן ביחס לאפשרות להשתתף במשחק והן ביחס לאופן ההשתתפות עצמו ולקבוע האם המשתתף אכן זכאי לקבלת הפרס בו זכה. החלטת התחנה ו/או נותנת החסות למשחק ביחס לזכאותו של משתתף לקבלת פרס הינה סופית, מוחלטת ואינה ניתנת לערעור ולא תהיה למשתתף כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה לעניין זה כנגד התחנה ו/או נותנת החסות למשחק.
5.9  כתנאי למימוש הפרס תהיה התחנה ו/או נותנת החסות למשחק רשאית לדרוש מהמשתתף לחתום על אישורים, הצהרות ו/או ויתורים. באם לא יחתום המשתתף על המסמכים האמורים, תהינה התחנה ו/או נותנת החסות רשאיות, על פי שיקול דעתן הבלעדי, לשלול ממשתתף זכאותו לפרס בו זכה.
5.10 התחנה ו/או נותנת החסות למשחק שומרת לעצמה את הזכות להחליף אילו מן הפרסים במוצר או שירות שווה ערך או דומה, על פי שיקול דעתה בכל עת ומכל סיבה שהיא או להתנות את הענקת הפרס בתנאים, הכל בהתאם לעדכונים אשר יפורסמו במסגרת תקנון זה כפי שיעודכן מעת לעת ו/או באתר.
5.11 במקרה שזכייתו בפרס של משתתף תיפסל, מכל סיבה שהיא, רשאית נותנת החסות למשחק להעביר את הזכאות לפרס למשתתף אחר או לא להעניק את הפרס כלל, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.
5.12 מובהר, כי התחנה ונותנת החסות למשחק לא תשאנה באחריות כלשהי ולא תחובנה בחובה כלשהי במקרה של אי יכולת אילו מהזוכים לנצל את הפרס בו זכו, או של נזק, מכל מין וסוג שהוא, שיגרמו למשתתף או לזוכה, במישרין או בעקיפין עקב השתתפותו במשחק ו/או עקב ניצול הפרס או אי ניצולו.
5.13 משתתפים אשר יזכו בפרסם כלשהו במסגרת המשחק נותנים בזאת הסכמה בלתי חוזרת ומודעים לכך שדבר זכייתם עשוי (לפי שיקול דעתה הבלעדי של התחנה ו/או נותנת החסות למשחק) להיות מסוקר ו/או מפורסם ו/או מצולם באמצעי התקשורת השונים לרבות בטלוויזיה, ברדיו, בעיתונות, באתר האינטרנט וכי בהשתתפותו במשחק מביע המשתתף את הסכמתו לפרסום במסגרת הסיקורים והפרסומים האמורים לרבות במסגרת פרסומים וקידום מכירות של התחנה ו/או נותנת החסות למשחק.

 ג.  הפרסים
5.14 הפרס לזוכה במשחק ייבחר בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של התחנה ו/או נותנת החסות (ועשויים אף להשתנות משעת שידור אחת לשנייה ו/או מיום ליום משך תקופת המשחק), ויפורסמו על ידי השדרן במסגרת פעילות המשחק.
5.15 הפרסים יחולקו לזוכים במשחקים על ידי נותנת החסות במישרין או באמצעות התחנה במשרדי התחנה ברחוב גלגלי הפלדה 11ב', הרצליה פיתוח (הכל לפי שיקול דעת נותנת החסות והתחנה) במועד של עד 60 ימי עסקים מיום בו הודיעה התחנה למשתתף כי זכה בפרס. מובהר כי הפרסים, טיבם, איכותם, מועד ו/או עצם אספקתם ו/או היכולת לממשם על ידי הזוכה (לרבות מפאת גילו), אינם באחריות התחנה ו/או נותנת החסות. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, לא יהיה בעצם חלוקת הפרסים על ידי התחנה כדי לייצר ו/או להטיל חבות כלשהי של התחנה כלפי הזוכים.

6.  הוראות כלליות בנוגע למשחק
6.1  כל החלטה הנוגעת לקיומו של המשחק, לרבות אך לא רק, ההשתתפות במשחק, פרסום המשחק, תקופת המשחק והחלטות אחרות, תעשה על ידי נותנת החסות למשחק ו/או התחנה ועל פי שיקול דעתן הבלעדי.
6.2  ידוע למשתתף כי התחנה ו/או נותנת החסות למשחק תהינה רשאיות לשנות את המשחק, כלליו כפי שנקבעו בתקנון, תקופתו וכיו"ב ו/או להפסיקו זה על פי שיקול דעתן הבלעדי ללא צורך במתן הודעה מוקדמת, וכל שינוי יחייב מרגע פרסומו באתר ובשידור. יובהר כי התחנה ו/או נותנת החסות לא תשאנה בכל אחריות בקשר עם האמור לעיל, לרבות מקום בו יופסק ו/או לא יחל המשחק, מכל סיבה שהיא.
6.3  ידוע למשתתף כי התחנה ו/או נותנת החסות למשחק לא תהינה אחראית לכל מניעה להשתתפות במשחק ובכלל זה בכל מקרה של תקלה, עיכוב וכיו"ב בתקשורת ו/או במערכות התחנה ו/או באפשרות לשלוח ו/או לקבל מסרונים.
6.4  התחנה ונותנת החסות לא תהינה אחראיות לכל נזק ישיר ו/או עקיף, לרבות הוצאות ישירות ו/או עקיפות שיגרמו למשתתף ו/או לכל צד שלישי עקב משלוח המסרון ו/או ההשתתפות במשחק ו/או הסתמכות התחנה ו/או נותנת החסות למשחק על הפרטים אשר ימסרו להן על ידי המשתתף.
6.5  התחנה ו/או נותנת החסות למשחק לא תהינה אחראית לכל נזק ישיר ו/או עקיף אשר עשוי להגרם למשתתף עקב שינוי תנאי התקנון ו/או המשחק לרבות: ביטולו, קיצור תקופת המשחק או שינויה, שינוי בפרסים המחולקים לזוכים וכיו"ב ולרבות בגין הוצאות ישירות ו/או עקיפות שתגרמנה כתוצאה ו/או בקשר עם ההשתתפות במשחק זו לרבות נזקים מחמת כוח עליון, תאונות, מחלות, גניבות, אובדן של כל נכס, עגמת נפש וכו', ו/או לכל החלטה ו/או פעולה אשר יקבל ו/או יעשה משתתף על סמך השתתפותו במשחק זה.
6.6  מבלי לגרוע ו/או לפגוע באמור לעיל מובהר, כי ההשתתפות במשחק על כל שלביו הינה על אחריותו הבלעדית של המשתתף. התחנה ו/או נותנת החסות למשחק לא תהינה אחראית ולא תשאנה בכל אבדן, נזק ישיר ו/או עקיף (לרבות נזק בגוף), הפסד, לרבות הוצאות ישירות ו/או עקיפות, שיגרמו למי מהמשתתפים ו/או לצדדים שלישיים כלשהם בעקבות המשחק, לרבות אך לא רק, כתוצאה מהשתתפות במשחק ו/או בקשר עם המשחק ו/או בקשר עם מסירת פרטים לא נכונים ו/או לא ראויים ו/או לא מלאים ו/או לא מדויקים ו/או משובשים ו/או חסויים ו/או מנוגדים לכל דין בדרך אחרת לצורך ההשתתפות במשחק ו/או במסגרת המשחק ו/או עקב טעות, שיבוש, איחור, תקלה או כל עניין אחר הקשור ברשת הרט"ן ו/או האינטרנט ו/או רשת החשמל ו/או רשת המחשבים ו/או התקשורת.
6.7  מבלי לגרוע מהאמור לעיל, המשתתף מצהיר ומאשר כי ידוע לו שיתכן שתיפולנה טעויות בבחירת הזוכים במשחק ו/או ניהול המשחק ו/או תפעולו ו/או במערכות התחנה, וכי בכל מקרה של טעות כאמור, לא תהווה ההשתתפות ו/או אי ההשתתפות במשחק עילה לכל תביעה ו/או טענה ו/או דרישה וכיו"ב כנגד התחנה ו/או נותנת החסות למשחק בגין נזק מכל מין וסוג שהוא אשר יגרם, במישרין ו/או בעקיפין עקב טעות, איחור, כשל וכיו"ב בהשתתפות במשחק, לרבות אי קליטת רישומו של משתתף להשתתפות במשחק.
6.8  מבלי לגרוע מהאמור לעיל, התחנה ו/או נותנת החסות למשחק לא תהינה אחראיות בכל אופן שהוא לכל נזק ו/או אובדן ו/או פגיעה שיגרמו למשתתף ו/או לצד ג' כלשהו כתוצאה מהפרה ו/או אי קיום הוראות תקנון זה או כתוצאה מכל מעשה ו/או מחדל של המשתתף, המשתתף מתחייב לשפות את התחנה ואת נותנת החסות למשחק בגין כל דמי נזק ו/או הוצאה שתחויבנה בהן בקשר לאמור, לרבות בגין כל הוצאה בה תישאנה עקב תביעה שתוגש כנגדן בבית המשפט או כל פשרה שתתפשרנה בה, ובשל הצורך להתגונן כנגד תביעה כאמור.

7.  הצהרות נוספות של המשתתפים
מבלי לגרוע ו/או לפגוע באמור לעיל עם הפנייה להשתתפות במשחק ו/או בעצם השתתפות במשחק מצהיר, מסכים, מאשר ומתחייב המשתתף כי:
7.1  אין כל מניעה חוקית, חוזית או אחרת להשתתפותו במשחק.
7.2  כי לא יעשה כל שימוש ו/או ניצול לרעה של המשחק.
7.3  לתחנה ו/או לנותנת החסות למשחק זכות שימוש בלתי חוזרת, לפי שיקול דעתן הבלעדי, לעשות שימוש בפרטים הנמסרים על ידי המשתתף במסגרת השתתפות במשחק בהתאם להוראות הדין, לרבות חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981. מבלי לפגוע באמור לעיל ידוע למשתתף והוא מאשר כי פרטים אשר נמסרו על ידו לתחנה עשויים להיות מועברים על ידי התחנה לנותנת החסות למשחק לשם יח"צ, יצירת קשר עם הזוכים, חלוקת פרסים וכו'.
7.4  התחנה ו/או נותנת החסות למשחק לא תהינה אחראית על אמיתות הפרטים הנמסרים על ידי המשתתף לצורך השתתפות במשחק ו/או במסגרת המשחק עצמו והתחנה ונותנת החסות למשחק רשאיות להסתמך על פרטים אלו לכל דבר ועניין.
7.5  מבלי לגרוע באמור לעיל, למשתתף לא תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד התחנה ונותנת החסות למשחק בקשר עם השימוש בפרטים שנמסרו על ידו ו/או המופיעים במסרון לרבות שידורם ופרסומם.
7.6  מבלי לגרוע מן האמור לעיל, ידוע למשתתף כי השתתפותו ו/או אי השתתפותו במשחק כפופה לזמינות ותקינות רשת האינטרנט, רשתות מחשבים, האתר, רשת הטלפוניה, רשת הפלאפוניה, רשת החשמל, תוכנות ומערכות השונות (להלן יחדיו: "המערכות") אשר באמצעותן מתנהלת המשחק, הן אלה שברשות התחנה והן אלו שברשות צדדים שלישיים. התחנה ו/או נותנת החסות למשחק לא תחוב בכל חובה ולא תשא בכל אחריות, לא תשפה ולא תדרש לשפות את המשתתף ו/או כל גורם אחר בקשר עם ו/או כתוצאה עם כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה אשר עניינה נזק ו/או הוצאה וכיו"ב ישיר או עקיף אשר יגרם למשתתף ו/או לצדדים שלישיים עקב גישה לא מורשית ו/או קלקולים ו/או אי דיוקים ו/או שגיאות ו/או טעות, תקלה, איחור, השמטה, מחיקה, שיבוש, או כל כשל טכני הנובע ו/או הקשור במערכות, לרבות, אך לא רק, תקלות בקבלת מסרונים ו/או שיבוש פרטי המשתתף וכיו"ב.

8.  בעלות בחומרים
מבלי לגרוע ו/או לפגוע באמור לעיל, כל הזכויות, ובכלל זה זכויות הקניין הרוחני בתוכנית, בעמוד הפעילות בפייסבוק ובאתר על כל מרכיביהם הינן של התחנה אשר תהא רשאית לנהוג בהם, או בכל חלק מהם, מנהג בעלים, לעשות בה כל שימוש ללא כל הגבלה, תנאי או תשלום וזאת ללא קבלת אישור המשתתפים ו/או הסכמתם. המשתתפים מוותרים על כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה ו/או זכות אשר עניינה התוכנית (כולה או חלקה), לרבות עצם הבעלות בהם ו/או דרישה לקבלת תשלום, תגמול, שיפוי וכיו"ב בגין השימוש בהם.

9.  הוראות נוספות
9.1  החלוקה לסעיפים וכותרות הסעיפים הינה לשם נוחיות בלבד ולא תשמש לצורכי 

פרשנות.
9.2  כל המועדים הרלבנטיים למשחק וכל נושא אחר הקשור ו/או הנובע מהמשחק יקבעו  אך ורק על ידי התחנה ו/או נותנת החסות למשחק ואלו אינם ניתנים להשגה או לערעור.
9.3  מבלי לגרוע מן האמור לעיל, הכרעה בגין כל מחלוקת ו/או נושא הקשורים ו/או הנובעים מהמשחק יהיו מסורים באופן ייחודי לתחנה ו/או לנותנת החסות למשחק והכרעתה תהא סופית ומחלטת ולמשתתף לא תהא כל טענה, תביעה או דרישה נגד נותנת החסות למשחק.
9.4   למען הסר ספק, המשחק הינו לצורכים שיווקיים גרידא ואין הוא נכלל בגדר אילו מן הפעילויות הנזכרות בסעיף 224 לחוק העונשין, התשל"ז-1977.
9.5   למען הסר ספק, הפעילות אינה ממומנת, מנוהלת או מבוצעת על ידי פייסבוק, וזו מהווה פלטפורמה לביצוע הפעילות ותו לא. ההשתתפות בפעילות כפופה גם לתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות של פייסבוק.
9.6   השימוש בלשון זכר בתקנון זה הינו לצרכי נוחות בלבד וכולל גם פניה בלשון נקבה, יחיד ורבים.
9.7   לבית המשפט המוסמך בתל אביב-יפו תהיה הסמכות הבלעדית לדון בכל מחלוקת הנובעת ו/או הנוגעת בתקנון ו/או במשחק ודיני מדינת ישראל, בלבד, הם שיחולו.
9.8   עותקים מן התקנון מצויים במשרדי התחנה ברחוב גלגלי הפלדה 11ב', הרצליה פיתוח, שם ניתן לעיין בהם בימים א'-ה' בין השעות 09:00-16:00, ובאתר האינטרנט www.eco99.fm (תחת מחיצת "תנאי שימוש". למען הסר ספק הנוסח המפורסם באתר הוא נוסחו הקובע של התקנון.

אנו מברכים אותך על השתתפותך במשחק ומאחלים לך הצלחה! 

 

תקנון משחק "תוכנית הבוקר" של טל ואביעד

1. הגדרות
1.1 "התחנה": רדיו Eco99fm
1.2 "נותנת החסות למשחק": החברה הנותנת חסות למשחק במסגרת "תוכנית הבוקר" המוגשת על ידי השדרנים
1.3 "המשחק": פעילות הנערכת על ידי נותנת החסות, כמפורט להלן, במסגרתה יוכלו
מאזיני התוכנית "תוכנית הבוקר" (להלן: "התוכנית") להשתתף במשחק ולזכות בפרסים.
"משתתף": כל מאזין של התוכנית המבקש להשתתף במשחק באמצעות הרשמה לו
כמתואר בסעיף 5 בתקנון זה להלן וכן המאזינים אשר יבחרו להשתתף במשחק בפועל.
1.4 "האתר": אתר התחנה בכתובת www.eco99.fm
1.5 "השדרנים": מנחי "תוכנית הבוקר" בתחנה.

2. כללי
2.1 תקנון זה (להלן: "התקנון") נועד להסדיר את הכללים על פיהם ינוהל המשחק הנערך מטעם נותנת החסות למשחק במהלך התקופה אשר תוכרז על ידי השדרנים במסגרת "תוכנית הבוקר" (להלן: "תקופת המשחק").
2.2 התקנון מסדיר את תנאי ההשתתפות במשחק והינו חוזה לכל דבר ועניין, שיש בו כדי למצות את זכויות וחובות הצדדים בקשר להשתתפות במשחק. קבלתו של התקנון ללא שינוי הינה תנאי להשתתפות במשחק זה. התחנה ו/או נותנת החסות למשחק שומרות לעצמן את הזכות לשנות ו/או לעדכן את התקנון בכל עת, לפי שיקול דעתן הבלעדי והמוחלט, ללא צורך במתן הודעה מוקדמת, וכל שינוי יחייב מרגע פרסומו באתר. בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה בין התקנון לבין כל פרסום אחר, בכתב או בעל-פה, מכל מין וסוג שהוא, תגברנה הוראות תקנון זה והן אשר תקבענה. באחריותם הבלעדית של המשתתפים להתעדכן בפרטי התקנון ובכל שינוי ו/או עדכון ו/או תיקון וכיו"ב שייעשו בתקנון.
2.3 התחנה ו/או נותנת החסות למשחק רשאית, מכל סיבה שהיא, לשנות את תנאי התקנון, לרבות תנאי ההשתתפות במשחק וכללי המשחק עצמו כמו גם להאריך ו/או לקצר ו/או לשנות משך תקופת המשחק ו/או לבטלה, על פי שיקול דעתה הבלעדי, בהודעה אשר תתפרסם כאמור בסעיף 31.8. מוסכם, כי הודעה כאמור תשמש הודעה מספיקה והולמת והמשתתף במשחק מוותר על כל טענה בנוגע ו/או בנובע ו/או בקשור לאמור. נותנת החסות למשחק רשאית גם להאריך את משך תקופת המשחק, ולהחליט כי במהלך התקופה המוארכת לא יחולקו פרסים נוספים מלבד האמור להלן, הכל לפי שיקול דעתה הבלעדי של נותנת החסות למשחק. התחנה ו/או נותנת החסות למשחק לא תשאנה בכל אחריות ולא תחויבנה בכל חובה עקב כל שינוי כאמור לעיל.
2.4 המשתתפים מאשרים כי קראו והבינו וכי הם מסכימים לכל הוראות תקנון זה ופוטרים את התחנה ואת נותנת החסות למשחק, מכל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה בקשר למשחק ו/או לתקנון ו/או לתקלות כלשהן בקשר למשחק ומוותרים על כל טענה הקשורה באלה, בלא יוצא מן הכלל.

3. מי רשאי להשתתף במשחק
3.1 בכפוף לאמור בסעיף 4 להלן, כל מאזין מעל גיל 18 רשאי להשתתף במשחק.
3.2 למען הסר ספק יובהר כי ההשתתפות מותרת ליחידים בלבד ושלא לצרכים מסחריים.

4. סייגים להשתתפות במשחק
4.1 מבלי לגרוע ו/או לפגוע באמור לעיל, התחנה ו/או נותנת החסות למשחק תהיינה רשאיות להחליט, מראש או בדיעבד, על מניעת ו/או פסילת השתתפותו של משתתף במשחק ו/או שלילת זכאותו של משתתף לפרס בו זכה במסגרת המשחק וזאת מכל סיבה שהיא ובלי מתן כל הודעה או התראה למשתתף, בין השאר ומבלי למצות מהסיבות הבאות:
4.1.1 אי עמידה בתנאי השתתפות הנקובים בסעיף 3 לעיל (כולם או חלקם);
4.1.2 מסירת פרטים שאינם נכונים ו/או מדוייקים ו/או פוגעניים ו/או מסולפים וכיו"ב;
4.1.3 התנהגות שאינה ראויה ו/או פסולה ו/או בלתי הולמת ו/או חסרת תום לב ו/או הפעלת אמצעים שאינם כשרים;
4.1.4 במקרה של חשד להפרת תנאי תקנון זה ו/או עקב שימוש באמצעים בלתי כשרים ו/או תחבולה ו/או כל פעולה שלא כדין ו/או תוך עשיית עבירה ו/או שלא על פי הוראות הדין;
4.1.5 אי מילוי אחר התנאים האמורים בתקנון זה;
4.1.6 מכל סיבה אחרת שהתחנה ו/או נותנת החסות למשחק תמצאנה לנכון על פי שיקול דעתן הבלעדי.
4.2 מובהר ומוסכם כי למשתתף לא תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד התחנה ו/או נותנת החסות למשחק בקשר עם מניעת ו/או פסילת השתתפותו במשחק ו/או זכייתו בפרס כאמור לעיל.
4.3 ההשתתפות במשחק אסורה על עובדי התחנה, עובדי נותנת החסות למשחק וכן עוזריהם, עובדיהם, מנהליהם, שותפיהם ובני משפחותיהם.

5. המשחק ואופן ההשתתפות בו
א. הרשמה למשחק
5.1 על מנת להירשם למשחק המתקיים ביום נתון יש להתקשר באותו היום למספר הטלפון לעלייה לשידור אשר יפורסם על ידי השדרנים: 1-900-72-99-99 (השיחה כרוכה בעלות של 50 אג' לדקה בתוספת עלות שיחה סלולארית רגילה).בעת חיוג למספר הטלפון לעלייה לשידור, יש להמתין למענה אנושי. עצם ההמתנה כרוכה בתשלום (בעלות של 50 אג' לדקה בתוספת עלות שיחה סלולארית רגילה) ואין התחייבות לכך שתתבצע הרשמה למשחק ועלייה לשידור.
5.2 המשתתף יודע ומצהיר כי אין בעצם ההרשמה למשחק משום הבטחה ו/או יצירת מצג לעלייה לשידור, לנטילת חלק במשחק עצמו או לזכייה בפרס כלשהו.

ב. המשחק עצמו
6. לאחר ההרשמה למשחק כאמור לעיל תבחר מערכת ההפקה של התוכנית, על פי שיקול דעתה, מספר מאזינים אשר יעלו לשידור והשדרנים יבקשו מהם לספר סיפור בנושא מסוים או להשתתף בחידון - הכל לפי שיקול דעת התחנה ו/או נותנת החסות.
7. בחירת המאזינים אשר יעלו לשידור לשם השתתפות במשחק ביום נתון תעשה מבין כלל המאזינים אשר התקשרו באותו היום בלבד.

ג. בחירת הזוכים
8. פרס עלייה לשידור - בכל יום משך תקופת המשחק יזכה כל משתתף שעלה לשידור בפרס עלייה לשידור (להלן: "פרס העלייה לשידור"). מובהר כי יתכן ופרס העלייה לשידור ישתנה ממאזין למאזין.
9. בכל יום משך תקופת המשחק יחולקו בנוסף לפרס העלייה לשידור גם אחד משני סוגי הפרסים הבאים:
9.1 פרס למנצח שעתי - ישנם משחקים במסגרתם בכל שעת שידור של התוכנית נבחר המנצח השעתי (להלן: "המנצח השעתי") אשר יזכה בפרס. המנצח השעתי יהיה זה אשר סיפורו נבחר כסיפור הזוכה על ידי השדרנים באותה שעת שידור (אם מדובר במשחק במסגרתו יתבקשו המאזינים לספר סיפור בנושא מסויים) או זה אשר ענה על מירב התשובות הנכונות (אם מדובר במשחק מסוג חידון) – הכל בהתאם לסוג המשחק כאמור בסעיף 6 לעיל. או
9.2 פרס למנצח יומי – ישנם משחקים במסגרת בכל יום משך תקופת המשחק יבחר מבין המשתתפים אשר עלו לשידור באותו היום משתתף אשר יזכה בפרס נוסף (להלן: "המנצח היומי").
10. ישנם גם משחקים במסגרתם בנוסף לפרס עלייה לשידור ופרס למנצח השעתי (או פרס למנצח היומי, לפי העניין) תערך פעילות גמר במסגרתה עשויים המנצחים השעתיים או המנצחים היומיים (בתלות בסוג המשחק) להתבקש להגיע פיזית למיקום מסויים אשר יקבע על ידי התחנה על מנת להשתתף במשימת הגמר. הזוכה במשימת הגמר יזכה בפרס נוסף.
11. למען הסר ספק החלטת מערכת ההפקה של "תוכנית הבוקר" בדבר סוגי המשחקים, סוגי המנצחים, משימת הגמר וזהות המאזינים אשר יעלו לשידור כמו גם החלטת של השדרנים באשר למנצח השעתי או המנצח היומי או המנצח במשימת הגמר הינן סופיות, מוחלטות, חלוטות, בלתי ניתנת לתביעה ו/או לערעור ומחייבות את המבקשים להשתתף במשחק כמו גם את כל המשתתפים במשחק עצמו.
12. הזכייה באילו מן הפרסים המפורטים בתקנון זה הינה אישית ואינה ניתנת להעברה.
למעט אם יאושר אחרת במפורש ובכתב על ידי התחנה ו/או נותנת החסות על פי שיקול דעתן הבלעדי.
13. הזכאות לפרסים במסגרת המשחק הינה בכפוף להוראות תקנון זה, ובכפוף לכך שהתחנה ו/או נותנת החסות למשחק תהינה רשאיות, אך לא חייבות, לוודא את זהות הזוכים בכל דרך חוקית שהיא, על מנת לוודא, בין השאר, כי הפרטים שנמסרו על ידם וזהותם הינם נכונים מדויקים ומלאים. כן תהינה רשאיות התחנה ו/או נותנת החסות למשחק, אך לא חייבות, לבחון את עמידתם של הזוכים בתנאי התקנון, הן ביחס לאפשרות להשתתף במשחק והן ביחס לאופן ההשתתפות עצמו ולקבוע האם המשתתף אכן זכאי לקבלת הפרס בו זכה. החלטת התחנה ו/או נותנת החסות למשחק ביחס לזכאותו של משתתף לקבלת פרס הינה סופית, מוחלטת ואינה ניתנת לערעור ולא תהיה למשתתף כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה לעניין זה כנגד התחנה ו/או נותנת החסות למשחק.
14. כתנאי למימוש הפרס תהיה התחנה ו/או נותנת החסות למשחק רשאית לדרוש מהמשתתף לחתום על אישורים, הצהרות ו/או ויתורים. באם לא יחתום המשתתף על המסמכים האמורים, תהינה התחנה ו/או נותנת החסות רשאיות, על פי שיקול דעתן הבלעדי, לשלול ממשתתף זכאותו לפרס בו זכה.
15. נותנת החסות למשחק שומרת לעצמה את הזכות להחליף אילו מן הפרסים לעלייה לשידור ו/או למנצח היומי ו/או למנצח במשימת הגמר, במוצר או שירות שווה ערך או דומה, על פי שיקול דעתה בכל עת ומכל סיבה שהיא או להתנות את הענקת הפרס בתנאים, הכל בהתאם לעדכונים אשר יפורסמו במסגרת תקנון זה כפי שיעודכן מעת לעת ו/או באתר.
16. במקרה שזכייתו בפרס של משתתף תיפסל, מכל סיבה שהיא, רשאית נותנת החסות למשחק להעביר את הזכאות לפרס למשתתף אחר או לא להעניק את הפרס כלל, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.
17. מובהר, כי התחנה ונותנת החסות למשחק לא תשאנה באחריות כלשהי ולא תחובנה בחובה כלשהי במקרה של אי יכולת להשתתף במשימת גמר ו/או במקרה של אי יכולת אילו מהזוכים לנצל את הפרס בו זכו, או של נזק, מכל מין וסוג שהוא, שיגרמו למשתתף או לזוכה, במישרין או בעקיפין עקב השתתפותו במשחק ו/או עקב ניצול הפרס או אי ניצולו.
18. משתתפים אשר יזכו בפרסם כלשהו במסגרת המשחק נותנים בזאת הסכמה בלתי חוזרת ומודעים לכך שדבר זכייתם עשוי (לפי שיקול דעתה הבלעדי של התחנה ו/או נותנת החסות למשחק) להיות מסוקר ו/או מפורסם ו/או מצולם באמצעי התקשורת השונים לרבות בטלוויזיה,ברדיו, בעיתונות, באתר האינטרנט וכי בהשתתפותו במשחק מביע המשתתף את הסכמתו לפרסום במסגרת הסיקורים והפרסומים האמורים לרבות במסגרת פרסומים וקידום מכירות של התחנה ו/או נותנת החסות למשחק.

ד. הפרסים
19. פרס העלייה לשידור והפרס למנצח היומי (או המנצח השעתי) או הפרס במסגרת משימת הגמר (ככל שתתקיים) ייבחרו בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של נותנת החסות (ועשויים אף להשתנות ממאזין למאזין ו/או מיום ליום משך תקופת המשחק), ויפורסמו על ידי השדרנים במסגרת פעילות המשחק.
20. הפרסים יחולקו לזוכים במשחקים על ידי נותנת החסות במישרין או באמצעות התחנה במשרדי התחנה ברחוב גלגלי הפלדה 11ב', הרצליה פיתוח (הכל לפי שיקול דעת נותנת החסות והתחנה) במועד של עד 60 ימי עסקים מהיום בו הודיעה התחנה למשתתף כי זכה בפרס. מובהר כי הפרסים, טיבם, איכותם, מועד ו/או עצם אספקתם אינם באחריות התחנה ולא יהיה בעצם חלוקת הפרסים על ידי התחנה כדי לייצר ו/או להטיל חבות כלשהי של התחנה כלפי הזוכים.

ה. הוראות כלליות בנוגע למשחק
21. כל החלטה הנוגעת לקיומו של המשחק, לרבות אך לא רק, ההשתתפות במשחק, פרסום המשחק, תקופת המשחק והחלטות אחרות, תעשה על ידי נותנת החסות למשחק ו/או התחנה ועל פי שיקול דעתן הבלעדי.
22. ידוע למשתתף כי התחנה ו/או נותנת החסות למשחק תהינה רשאיות לשנות את המשחק, כלליו כפי שנקבעו בתקנון, תקופתו וכיו"ב ו/או להפסיקו זה על פי שיקול דעתן הבלעדי ללא צורך במתן הודעה מוקדמת, וכל שינוי יחייב מרגע פרסומו באתר ובשידור. יובהר כי התחנה ו/או נותנת החסות לא תשאנה בכל אחריות בקשר עם האמור לעיל, לרבות מקום בו יופסק ו/או לא יחל המשחק, מכל סיבה שהיא.
23. ידוע למשתתף כי בכל מקרה של תקלה, עיכוב וכיו"ב בתקשורת ו/או במערכות התחנה ו/או במקרה עשויה להימנע אפשרות להרשם למשחק ו/או להשתתף במשחק עצמו. התחנה ו/או נותנת החסות למשחק לא תהינה אחראית לכל מניעה כאמור.
24. התחנה ונותנת החסות לא תהינה אחראיות לכל לכל נזק ישיר ו/או עקיף, לרבות הוצאות ישירות ו/או עקיפות שיגרמו למשתתף ו/או לכל צד שלישי עקב ההרשמה להשתתפות במשחק ו/או השתתפות במחשק עצמו ו/או הסתמכות התחנה ו/או נותנת החסות למשחק על הפרטים אשר ימסרו להן על ידי המשתתף.
25. התחנה ו/או נותנת החסות למשחק לא תהינה אחראית לכל נזק ישיר ו/או עקיף אשר עשוי להגרם למשתתף עקב שינוי תנאי התקנון ו/או המשחק לרבות: ביטולו, קיצור תקופת המשחק, שינוי בפרסים המחולקים לזוכים וכיו"ב לרבות בגין קיצור תקופת המשחק או שינויה, ולרבות בגין הוצאות ישירות ו/או עקיפות שתגרמנה כתוצאה ו/או בקשר עם ההשתתפות במשחק זו לרבות נזקים מחמת כוח עליון, תאונות, מחלות, גניבות, אובדן של כל נכס, עגמת נפש וכו', ו/או לכל החלטה ו/או פעולה אשר יקבל ו/או יעשה משתתף על סמך השתתפותו במשחק זה.
26. מבלי לגרוע ו/או לפגוע באמור לעיל מובהר, כי ההשתתפות במשחק על כל שלביו (לרבות בשלב המוקדם של מסירת פרטים שונים לתחנה לצורך השתתפות במשחק), הינה על אחריותו הבלעדית של המשתתף. התחנה ו/או נותנת החסות למשחק לא תהינה אחראית ולא תשאנה בכל אבדן, נזק ישיר ו/או עקיף (לרבות נזק בגוף), הפסד, לרבות הוצאות ישירות ו/או עקיפות, שיגרמו למי מהמשתתפים ו/או לצדדים שלישיים כלשהם בעקבות המשחק, לרבות אך לא רק, כתוצאה מהשתתפות במשחק ו/או בקשר עם המשחק ו/או בקשר עם מסירת פרטים לצורך ההשתתפות במשחק ו/או במסגרת המשחק ו/או עקב טעות, שיבוש, איחור, תקלה או כל עניין אחר הקשור ברשת הרט"ן ו/או האינטרנט ו/או רשת החשמל ו/או רשת המחשבים ו/או התקשורת.
27. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, המשתתף מצהיר ומאשר כי ידוע לו שיתכן שתיפולנה טעויות בבחירת המשתתפים למשחק ו/או ניהול המשחק ו/או תפעולו ו/או במערכות התחכנה, וכי בכל מקרה של טעות כאמור, לא תהווה ההשתתפות ו/או אי ההשתתפות במשחק עילה לכל תביעה ו/או טענה ו/או דרישה וכיו"ב כנגד התחנה ו/או נותנת החסות למשחק בגין נזק מכל מין וסוג שהוא אשר יגרם, במישרין ו/או בעקיפין עקב טעות, איחור, כשל וכיו"ב בהשתתפות במשחק, לרבות אי קליטת רישומו של משתתף להשתתפות במשחק.
28. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, התחנה ו/או נותנת החסות למשחק לא תהינה אחראיות בכל אופן שהוא לכל נזק ו/או אובדן ו/או פגיעה שיגרמו למשתתף ו/או לצד ג' כלשהו כתוצאה מהפרה ו/או אי קיום הוראות תקנון זה או כתוצאה מכל מעשה ו/או מחדל של המשתתף, לרבות בגין שימוש בתכנים לא נכונים ו/או לא ראויים ו/או לא מלאים ו/או לא מדוייקים ו/או משובשים ו/או חסויים ו/או מנוגדים לכל דין בדרך אחרת. המשתתף מתחייב לשפות את התחנה ואת נותנת החסות למשחק בגין כל דמי נזק ו/או הוצאה שתחויבנה בהן בקשר לאמור, לרבות בגין כל הוצאה בה תישאנה עקב תביעה שתוגש כנגדן בבית המשפט או כל פשרה שתתפשרנה בה, ובשל הצורך להתגונן כנגד תביעה כאמור.

29. הצהרות נוספות של המשתתפים
מבלי לגרוע ו/או לפגוע באמור לעיל עם הפנייה להשתתפות במשחק ו/או בעצם השתתפות במשחק מצהיר, מסכים, מאשר ומתחייב המשתתף כי:
29.1 אין כל מניעה חוקית, חוזית או אחרת להשתתפותו במשחק.
29.2 כי לא יעשה כל שימוש ו/או ניצול לרעה של המשחק.
29.3 לתחנה ו/או לנותנת החסות למשחק זכות שימוש בלתי חוזרת, לפי שיקול דעתן הבלעדי, לעשות שימוש בפרטים הנמסרים על ידי המשתתף במסגרת השתתפות במשחק בהתאם להוראות הדין, לרבות חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981. מבלי לפגוע באמור לעיל ידוע למשתתף והוא מאשר כי פרטים אשר נמסרו על ידו לתחנה עשויים להיות מועברים על ידי התחנה לנותנת החסות למשחק לשם יצירת קשר עם הזוכים, חלוקת פרסים וכו'.
29.4 התחנה ו/או נותנת החסות למשחק לא תהינה אחראית על אמיתות הפרטים הנמסרים על ידי המשתתף לצורך השתתפות במשחק ו/או במסגרת המשחק עצמו והתחנה ונותנת החסות למשחק רשאיות להסתמך על פרטים אלו לכל דבר ועניין.
29.5 מבלי לגרוע באמור לעיל, למשתתף לא תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד התחנה ונותנת החסות למשחק בקשר עם השימוש בפרטים האמורים בסעיף 28.3 לרבות שידורם ופרסומם.
29.6 ידוע למשתתף כי השתתפותו ו/או אי השתתפותו במשחק כפופה לזמינות ותקינות רשת האינטרנט, רשתות מחשבים, האתר, רשת הטלפוניה, רשת החשמל, תוכנות ומערכות השונות (להלן יחדיו: "המערכות") אשר באמצעותן מתנהלת המשחק, הן אלה שברשות התחנה והן אלו שברשות צדדים שלישיים. התחנה ו/או נותנת החסות למשחק לא תחוב בכל חובה ולא תשא בכל אחריות, לא תשפה ולא תדרש לשפות את המשתתף ו/או כל גורם אחר בקשר עם ו/או כתוצאה עם כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה אשר עניינה נזק ו/או הוצאה וכיו"ב ישיר או עקיף אשר יגרם למשתתף ו/או לצדדים שלישיים עקב גישה לא מורשית ו/או קלקולים ו/או אי דיוקים ו/או שגיאות ו/או טעות, תקלה, איחור, השמטה, מחיקה, שיבוש, או כל כשל טכני הנובע ו/או הקשור במערכות, לרבות, אך לא רק, תקלות בהרשמה למשחק ו/או השתתפות במשחק; אי קליטת הרשמת המשתתף להשתתפות במשחק; שיבוש פרטי המשתתף וכיו"ב.

30. בעלות בחומרים
מבלי לגרוע ו/או לפגוע באמור לעיל, כל הזכויות, ובכלל זה זכויות הקניין הרוחני בכל הקשור ו/או הנובע במשחק הינן של נותנת החסות למשחק בלבד אשר תהא רשאית לנהוג בהם מנהג בעלים, לעשות בהם כל שימוש ללא כל הגבלה, תנאי או תשלום וזאת ללא קבלת אישור המשתתפים ו/או הסכמתם. המשתתפים מוותרים על כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה ו/או זכות אשר עניינה החומרים, לרבות עצם הבעלות בהם ו/או דרישה לקבלת תשלום, תגמול, שיפוי וכיו"ב בגין השימוש בהם.

31. הוראות נוספות
31.1 החלוקה לסעיפים וכותרות הסעיפים הינה לשם נוחיות בלבד ולא תשמש לצורכי פרשנות.
31.2 כל המועדים הרלבנטיים למשחק וכל נושא אחר הקשור ו/או הנובע מהמשחק יקבעו
אך ורק על ידי התחנה ו/או נותנת החסות למשחק ואלו אינם ניתנים להשגה או לערעור.
31.3 מבלי לגרוע מן האמור לעיל, הכרעה בגין כל מחלוקת ו/או נושא הקשורים ו/או הנובעים מהמשחק יהיו מסורים באופן ייחודי לתחנה ו/או לנותנת החסות למשחק והכרעתה תהא סופית ומחלטת ולמשתתף לא תהא כל טענה, תביעה או דרישה נגד נותנת החסות למשחק.
31.4 בכל מקרה של סתירה ו/או אי-התאמה בין הוראות תקנון זה לכל פרסום או מצג אחרים בדבר המשחק, בכתב או בעל-פה, מכל מין וסוג שהוא ומכל מועד שהוא, לרבות באתר ו/או בעיתונים ו/או במודעות, תגברנה הוראות תקנון זה לכל דבר ועניין והן אשר תקבענה.
31.5 למען הסר ספק, המשחק הינו לצורכים שיווקיים גרידא ואין הוא נכלל בגדר אילו מן הפעילויות הנזכרות בסעיף 224 לחוק העונשין, התשל"ז-1977.
31.6 השימוש בלשון זכר בתקנון זה הינו לצרכי נוחות בלבד וכולל גם פניה בלשון נקבה, יחיד ורבים.
31.7 לבית המשפט המוסמך בתל אביב-יפו תהיה הסמכות הבלעדית לדון בכל מחלוקת הנובעת ו/או הנוגעת בתקנון ו/או במשחק ודיני מדינת ישראל, בלבד, הם שיחולו.
31.8 עותקים מן התקנון מצויים במשרדי התחנה ברחוב גלגלי הפלדה 11ב', הרצליה פיתוח, שם ניתן לעיין בהם בימים א'-ה' בין השעות 09:00-16:00, ובאתר האינטרנט www.eco99.fm (תחת מחיצת תכנית הבוקר - תקנון). למען הסר ספק הנוסח המפורסם באתר הוא נוסחו הקובע של התקנון.


אנו מברכים אותך על השתתפותך במשחק ומאחלים לך הצלחה!

תקנון משחק "וויז 21 שאלות" של טל ואביעד
1. הגדרות
1.1 "התחנה": רדיו Eco99fm
1.2 "התכנית": "תוכנית הבוקר"
1.3 "נותנת החסות למשחק": החברה הנותנת חסות למשחק במסגרת "תוכנית הבוקר" המוגשת על ידי השדרים – ווייז מובייל בע"מ.
1.4 "המשחק": פעילות הנערכת על ידי נותנת החסות, כמפורט להלן, במסגרתה יוכלו מאזיני התוכנית להשתתף במשחק ולזכות בפרסים. "משתתף": כל מאזין של התוכנית המבקש להשתתף במשחק באמצעות הרשמה לו
כמתואר בסעיף 5 בתקנון זה להלן וכן המאזינים אשר ייבחרו להשתתף במשחק בפועל כמתואר בסעיף 5 לתקנון.
1.5 "האתר": אתר התחנה בכתובת www.eco99.fm
1.6 "השדרים": מנחי "תוכנית הבוקר" בתחנה.

2. כללי
2.1 תקנון זה (להלן: "התקנון") נועד להסדיר את הכללים על פיהם ינוהל המשחק הנערך מטעם נותנת החסות למשחק בימי א' עד ה' הנכללים בתאריכים 23.06.2019-27.06.2019 בין השעות 09:00-07:00 (להלן: "תקופת המשחק").
2.2 התקנון מסדיר את תנאי ההשתתפות במשחק והינו חוזה לכל דבר ועניין, שיש בו כדי למצות את זכויות וחובות הצדדים בקשר להשתתפות במשחק. קבלתו של התקנון ללא שינוי הינה תנאי להשתתפות במשחק זה. התחנה ו/או נותנת החסות למשחק שומרות לעצמן את הזכות לשנות ו/או לעדכן את התקנון בכל עת (לרבות, ומבלי למצות, לשנות את תנאי ההשתתפות במשחק וכללי המשחק עצמו כמו גם להאריך ו/או לקצר ו/או לשנות משך תקופת המשחק), לפי שיקול דעתן הבלעדי והמוחלט, ללא צורך במתן הודעה מוקדמת, וכל שינוי יחייב מרגע פרסומו של תקנון מעודכן באתר. מוסכם, כי פרסום כאמור ישמש הודעה מספיקה והולמת ותחייב מרגע פרסומו. המשתתף במשחק מוותר על כל טענה בנוגע ו/או בנובע ו/או בקשור לאמור.
2.3 בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה בין התקנון לבין כל פרסום אחר, בכתב או בעל-פה, מכל מין וסוג שהוא, תגברנה הוראות תקנון זה והן אשר תקבענה. באחריותם הבלעדית של המשתתפים להתעדכן בפרטי התקנון ובכל שינוי ו/או עדכון ו/או תיקון וכיו"ב שייעשו בתקנון והם מוותרים על כל טענה בנוגע, נובע או בקשר עם האמור.
2.4 נותנת החסות למשחק רשאית גם להאריך את משך תקופת המשחק, ולהחליט כי במהלך התקופה המוארכת לא יחולקו פרסים נוספים מלבד האמור להלן, הכל לפי שיקול דעתה הבלעדי של נותנת החסות למשחק. התחנה ו/או נותנת החסות למשחק לא תשאנה בכל אחריות ולא תחויבנה בכל חובה עקב כל שינוי כאמור לעיל.
2.5 המשתתפים מאשרים כי קראו והבינו וכי הם מסכימים לכל הוראות תקנון זה ופוטרים את התחנה ואת נותנת החסות למשחק, מכל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה בקשר למשחק ו/או לתקנון ו/או לתקלות כלשהן בקשר למשחק ומוותרים על כל טענה הקשורה באלה, בלא יוצא מן הכלל.

3. מי רשאי להשתתף במשחק
3.1 בכפוף לאמור בסעיף 4 להלן, כל מאזין של התכנית מעל גיל 18 רשאי להשתתף במשחק.
3.2 למען הסר ספק יובהר כי ההשתתפות מותרת ליחידים בלבד ושלא לצרכים מסחריים.

4. סייגים להשתתפות במשחק
4.1 מבלי לגרוע ו/או לפגוע באמור לעיל, התחנה ו/או נותנת החסות למשחק תהיינה רשאיות להחליט, מראש או בדיעבד, על מניעת ו/או פסילת השתתפותו של משתתף במשחק ו/או שלילת זכאותו של משתתף לפרס בו זכה במסגרת המשחק וזאת מכל סיבה שהיא ובלי מתן כל הודעה או התראה למשתתף, בין השאר ומבלי למצות מהסיבות הבאות:
4.1.1 אי עמידה בתנאי השתתפות הנקובים בסעיף 3 לעיל (כולם או חלקם);
4.1.2 מסירת פרטים שאינם נכונים ו/או מדוייקים ו/או פוגעניים ו/או מסולפים וכיו"ב;
4.1.3 התנהגות שאינה ראויה ו/או פסולה ו/או בלתי הולמת ו/או חסרת תום לב ו/או הפעלת אמצעים שאינם כשרים;
4.1.4 במקרה של חשד להפרת תנאי תקנון זה ו/או עקב שימוש באמצעים בלתי כשרים ו/או תחבולה ו/או כל פעולה שלא כדין ו/או תוך עשיית עבירה ו/או שלא על פי הוראות הדין;
4.1.5 אי מילוי אחר התנאים האמורים בתקנון זה;
4.1.6 מכל סיבה אחרת שהתחנה ו/או נותנת החסות למשחק תמצאנה לנכון על פי שיקול דעתן הבלעדי.
4.2 מובהר ומוסכם כי למשתתף לא תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד התחנה ו/או נותנת החסות למשחק בקשר עם מניעת ו/או פסילת השתתפותו במשחק ו/או זכייתו בפרס כאמור לעיל.
4.3 ההשתתפות במשחק אסורה על עובדי התחנה, עובדי נותנת החסות למשחק וכן עוזריהם, עובדיהם, מנהליהם, שותפיהם ובני משפחותיהם.

5. המשחק ואופן ההשתתפות בו
א. הרשמה למשחק
5.1 על מנת להירשם למשחק (ימים א'-ה' בין התאריכים 23.06.2019-27.06.2019), יש לאתר באפליקציית-יישומון וויז (waze) את האייקון המיועד של התכנית על מפת המדינה (בדמותם של השדרנים טל ברמן ואביעד קיסוס) ולשלוח את התשובה על מיקומם בהודעת SMS למספר הטלפון 072-525-99-99. הראשון שיענה שישלח תשובה נכונה בSMS יעלה לשידור וישתתף במשחק. ניתן לשלוח הודעה בין השעות 09:00-07:00 בבוקר. מובהר כי שליחת הודעה למספר הטלפון למסירת התשובה ביום נתון הינה עבור השתתפות במשחק באותו היום בלבד. המבקש להשתתף במשחק ביום נוסף ו/או אחר צריך לאתר את האייקון באפליקציה ולשלוח הודעה באותו היום למספר הטלפון פעם נוספת.
5.2 מוסכם כי אין בעצם שליחת הודעה למספר הטלפון שבסעיף 5.1 משום יצירת מצג ו/או הבטחה מצד התחנה ו/או נותנת החסות לכך שהמתקשר יירשם למשחק בפועל.
5.3 המשתתף יודע ומצהיר כי אין בעצם ההרשמה למשחק משום הבטחה ו/או יצירת מצג' לעלייה לשידור, לנטילת חלק במשחק עצמו או לזכייה בפרס כלשהו.
5.4 מבין כל המאזינים אשר יירשמו למשחק ויעמדו בתנאי ההשתתפות בו כמפורט לעיל, תבחר הפקת התכנית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, מאזין אחד בכל יום אשר יעלה לשידור. המאזין הנבחר יתבקש למסור להפקת התוכנית פרטים שונים ליצירת קשר עמו.

ב. המשחק עצמו
5.5 במהלך התוכנית שתשודר בימים א'-ה', בתאריכים 23.06.2019-27.06.2019, בשעות 09:00-07:00, יעלה המאזין ששלח את התשובה הנכונה על מיקום האייקון באפליקציית וויז (waze) ראשון להשתתפות בפעילות.
5.6 שדרני התכנית יבחרו ביום נתון דמות מוכרת לכל אשר את שמה לא יציינו ועל המשתתף לנחש מי היא אותה דמות במסגרת זמן של שתי דקות.
5.7 בפני המשתתף שנבחר יעמדו כאמור שתי דקות ובנוסף 21 שאלות לשאול את שדרני התכנית בעזרתן ינסה לנחש אתה שמה המלא של אותה דמות.
5.8 במידה והשדרנים אינם יודעים לתת תשובה על השאלה אותה שאל המשתתף, לא תיחשב לו שאלה זו והוא יישאר עם אותה כמות שאלות עוד בטרם שאל את השאלה.
5.9 במידה והמשתתף מעוניין לקבל רמז, הינו רשאי להגיד את המילה 'לתדלק' ושדרני התכנית יתנו לו רמז שייתכן ויועיל לו לגלות את זהות הדמות. במידה ואמר 'לתדלק', ירדו לו שתי שאלות מסך השאלות שנותרו לו לשאול על מנת לזהות את הדמות.
5.10 המנצח הוא האדם הצליח לזהות את הדמות הנבחרת במסגרת שתי הדקות ובעזרת 21 השאלות שהיו לרשותו.
5.11 במידה ולא יזהה את הדמות במסגרת שתי הדקות, יפסיד את ההזדמנות שלו להשתתף בפעילות ולזכות בפרס.

ג. הזוכים
6. המאזין שניחש את שמה של הדמות הנבחרת במסגרת הזמן של שתי הדקות.
7. למען הסר ספק החלטת מערכת ההפקה של התוכנית בדבר סוגי השאלות במשחק, התשובות, המאזינים אשר יעלו לשידור והמנצחים הינן סופיות, מוחלטות, חלוטות, בלתי ניתנת לתביעה ו/או לערעור ומחייבות את המבקשים להשתתף במשחק כמו גם את כל המשתתפים במשחק עצמו.
8. הזכייה בפרסים המפורטים בתקנון זה הינה אישית ואינה ניתנת להעברה או להסבה.
9. לזוכים אין אפשרות להמיר, להחליף, לפדות ו/או לשנות בכל דרך שהיא את הפרס, לא בכסף ולא בשווה כסף ולא בכל פרס או מוצר אחר, ולא יוחזר בגין הפרס כל סכום שהוא היה ולא ינוצלו, מכל סיבה שהיא, במלואו או בחלקו.
10. הזכאות לפרסים במסגרת המשחק הינה בכפוף להוראות תקנון זה, ובכפוף לכך שהתחנה ו/או נותנת החסות למשחק תהינה רשאיות, אך לא חייבות, לוודא את זהות הזוכים בכל דרך חוקית שהיא, על מנת לוודא, בין השאר, כי הפרטים שנמסרו על ידם וזהותם הינם נכונים מדויקים ומלאים. כן תהינה רשאיות התחנה ו/או נותנת החסות למשחק, אך לא חייבות, לבחון את עמידתם של הזוכים בתנאי התקנון, הן ביחס לאפשרות להשתתף במשחק והן ביחס לאופן ההשתתפות עצמו ולקבוע האם המשתתף אכן זכאי לקבלת הפרס בו זכה. החלטת התחנה ו/או נותנת החסות למשחק ביחס לזכאותו של משתתף לקבלת פרס הינה סופית, מוחלטת ואינה ניתנת לערעור ולא תהיה למשתתף כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה לעניין זה כנגד התחנה ו/או נותנת החסות למשחק.
11. כתנאי למימוש הפרס תהיה התחנה ו/או נותנת החסות למשחק רשאית לדרוש מהמשתתף לחתום על אישורים, הצהרות ו/או ויתורים. באם לא יחתום המשתתף על המסמכים האמורים, תהינה התחנה ו/או נותנת החסות רשאיות, על פי שיקול דעתן הבלעדי, לשלול ממשתתף זכאותו לפרס בו זכה.
12. הפרסים אשר יחולקו לזוכים נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של נותנת החסות. נותנת החסות למשחק שומרת לעצמה את הזכות להחליף את הפרס, במוצר או שירות שווה ערך או דומה, על פי שיקול דעתה בכל עת ומכל סיבה שהיא או להתנות את הענקת הפרס בתנאים, הכל בהתאם לעדכונים אשר יפורסמו במסגרת תקנון זה כפי שיעודכן מעת לעת ו/או באתר.
13. מובהר, כי התחנה ונותנת החסות למשחק לא תשאנה באחריות כלשהי ולא תחובנה בחובה כלשהי במקרה של הזוכים לנצל את הפרס בו זכו, או של נזק, מכל מין וסוג שהוא, שיגרמו למשתתף או לזוג הזוכה, במישרין או בעקיפין עקב השתתפותם במשחק ו/או עקב ניצול הפרס או אי ניצולו.


ד. הפרס
14. במסגרת תקופת המשחק, משתתף אשר הצליח לזהות את הדמות במסגרת הזמן יקבל 300 ₪ שוברים לדלק.
15. במידה וביום נתון לא זכה המשתתף בפרס, יצטבר הפרס ליום למחרת בנוסף לפרס שהוקצה לאותו יום וכך הלאה עד היום האחרון לפעילו. סה"כ ניתן לזכות בין 300 ₪ ל1,500 ₪ בהתאם להצטברות.
16. במידה ונותרו שוברים בהם לא זכה שום משתתף, רשאית הפקת התכנית לבחור מה לעשות עם השוברים שנותרו.
17. הפרס יחולק לזוכים על ידי נותנת החסות, באמצעות התחנה, במשרדי התחנה ברחוב גלגלי הפלדה 11ב הרצליה פיתוח, במועד של עד 60 ימי עסקים מהיום בו הודיעה התחנה למשתתף (באמצעות פרטי ההתקשרות אשר מסר לתחנה בעת ההרשמה למשחק) כי זכה בפרס/ים הנ"ל. מובהר כי הפרסים, טיבם, איכותם, מועד ו/או עצם אספקתם אינם באחריות התחנה ולא יהיה בעצם חלוקת הפרסים על ידי התחנה כדי לייצר ו/או להטיל חבות כלשהי של התחנה כלפי הזוכים.
18. זוכה בפרס אשר לא יגיע לאסוף את הפרס/ים במועד אשר יתואם עימו יפסיד את זכאותו לפרס/ים. כתנאי לקבלת הפרסים, בכל מקרה בו הפרס מצריך, בהתאם להוראות כל דין, תשלום מס כלשהו, על הזוכה לשלם את מלוא חוב מס ההכנסה הנובע מקבלת הפרס (אם וכפי שחל), בהתאם להוראות פקודת מס הכנסה [נוסח חדש], התשכ"א-1961, ולתקנות ולצווים אשר חוקקו מכוחה, וכן להמציא לנותנת החסות למשחק אישור מאת פקיד השומה הרלוונטי, להנחת דעת נותנת החסות למשחק לפיו התחנה ו/או נותנת החסות במשחק לא חייבות בניכוי מס במקור בגין הפרס. מבלי לגרוע מכלליות האמור בסעיף זה לעיל, התחנה ו/או נותנת החסות למשחק תהיינה רשאיות להעביר לרשויות המס, בהתאם להוראות כל דין, את פרטי הזוכה ו/או כל מידע אחר כנדרש על פי דין.
19. למען הסר ספק, מובהר כי היה ופרס כלשהו, כולו או חלקו, לא יחולק או לא ימומש, עקב כך שלא ניתן היה ליצור קשר עם הזוכה בו ו/או כיוון שלא נדרש במועד, עקב כך שהזוכה לא עמד באחד מהתנאים לזכייה ו/או בהוראות תקנון זה, עקב כך שזכייתו בוטלה ו/או עקב כך שהזוכה ויתר על זכייתו, במעשה או במחדל, תהא התחנה ו/או נותנת החסות רשאית, על פי שיקול דעתן הבלעדי להחליט מה ייעשה עם הפרס (לרבות, ומבלי למצות, לערוך פעילות נוספת לצורך חלוקת הפרס האמור, כולו או חלקו ו/או להחליט כי לא יחולק כלל). זוכה אשר שלא דרש פרס במועד, לא ניתן היה ליצור עמו קשר, לא עמד בתנאים לזכייה ו/או בהוראות תקנון, שזכייתו בוטלה ו/או שויתר על פרס, ו/או כל משתתף, יהיו מנועים מלהעלות כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי התחנה ו/או נותנת החסות למשחק בגין המשחק.

ה. הוראות כלליות בנוגע למשחק
20. כל החלטה הנוגעת לקיומו של המשחק, לרבות אך לא רק, ההשתתפות במשחק, פרסום המשחק, תקופת המשחק והחלטות אחרות, תעשה על ידי נותנת החסות למשחק ו/או התחנה ועל פי שיקול דעתן הבלעדי.
21. ידוע למשתתף כי התחנה ו/או נותנת החסות למשחק תהינה רשאיות לשנות את המשחק, כלליו כפי שנקבעו בתקנון, תקופתו וכיו"ב ו/או להפסיקו זה על פי שיקול דעתן הבלעדי ללא צורך במתן הודעה מוקדמת, וכל שינוי יחייב מרגע פרסומו באתר ובשידור. יובהר כי התחנה ו/או נותנת החסות לא תשאנה בכל אחריות בקשר עם האמור לעיל, לרבות מקום בו יופסק ו/או לא יחל המשחק, מכל סיבה שהיא.
22. ידוע למשתתף כי בכל מקרה של תקלה, עיכוב וכיו"ב בתקשורת ו/או במערכות התחנה ו/או במקרה עשויה להימנע אפשרות להרשם למשחק ו/או להשתתף במשחק עצמו. התחנה ו/או נותנת החסות למשחק לא תהינה אחראית לכל מניעה כאמור.
23. התחנה ונותנת החסות לא תהינה אחראיות לכל נזק ישיר ו/או עקיף, לרבות הוצאות ישירות ו/או עקיפות שיגרמו למשתתף ו/או לכל צד שלישי עקב ההרשמה להשתתפות במשחק ו/או השתתפות במחשק עצמו ו/או הסתמכות התחנה ו/או נותנת החסות למשחק על הפרטים אשר ימסרו להן על ידי המשתתף.
24. התחנה ו/או נותנת החסות למשחק לא תהינה אחראית לכל נזק ישיר ו/או עקיף אשר עשוי להגרם למשתתף עקב שינוי תנאי התקנון ו/או המשחק לרבות: ביטולו, קיצור תקופת המשחק, שינוי בפרסים המחולקים לזוכים וכיו"ב לרבות בגין קיצור תקופת המשחק או שינויה, ולרבות בגין הוצאות ישירות ו/או עקיפות שתגרמנה כתוצאה ו/או בקשר עם ההשתתפות במשחק זו לרבות נזקים מחמת כוח עליון, תאונות, מחלות, גניבות, אובדן של כל נכס, עגמת נפש וכו', ו/או לכל החלטה ו/או פעולה אשר יקבל ו/או יעשה משתתף על סמך השתתפותו במשחק זה.
25. מבלי לגרוע ו/או לפגוע באמור לעיל מובהר, כי ההשתתפות במשחק על כל שלביו (לרבות בשלב המוקדם של מסירת פרטים נכונים, מדוייקים ומלאים שונים לתחנה לצורך השתתפות במשחק), הינה על אחריותו הבלעדית של המשתתף. התחנה ו/או נותנת החסות למשחק לא תהינה אחראית ולא תשאנה בכל אבדן, נזק ישיר ו/או עקיף (לרבות נזק בגוף), הפסד, לרבות הוצאות ישירות ו/או עקיפות, שיגרמו למי מהמשתתפים ו/או לצדדים שלישיים כלשהם בעקבות המשחק, לרבות אך לא רק, כתוצאה מהשתתפות במשחק ו/או בקשר עם המשחק ו/או בקשר עם מסירת פרטים לצורך ההשתתפות במשחק ו/או במסגרת המשחק ו/או עקב טעות, שיבוש, איחור, תקלה או כל עניין אחר הקשור ברשת הרט"ן ו/או האינטרנט ו/או רשת החשמל ו/או רשת המחשבים ו/או התקשורת.
26. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, המשתתף מצהיר ומאשר כי ידוע לו שיתכן שתיפולנה טעויות בבחירת המשתתפים למשחק ו/או ניהול המשחק ו/או תפעולו ו/או במערכות התחנה, וכי בכל מקרה של טעות כאמור, לא תהווה ההשתתפות ו/או אי ההשתתפות במשחק עילה לכל תביעה ו/או טענה ו/או דרישה וכיו"ב כנגד התחנה ו/או נותנת החסות למשחק בגין נזק מכל מין וסוג שהוא אשר יגרם, במישרין ו/או בעקיפין עקב טעות, איחור, כשל וכיו"ב בהשתתפות במשחק, לרבות אי קליטת רישומו של משתתף להשתתפות במשחק.
27. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, התחנה ו/או נותנת החסות למשחק לא תהינה אחראיות בכל אופן שהוא לכל נזק ו/או אובדן ו/או פגיעה שיגרמו למשתתף ו/או לצד ג' כלשהו כתוצאה מהפרה ו/או אי קיום הוראות תקנון זה או כתוצאה מכל מעשה ו/או מחדל של המשתתף, לרבות בגין שימוש בתכנים לא נכונים ו/או לא ראויים ו/או לא מלאים ו/או לא מדוייקים ו/או משובשים ו/או חסויים ו/או מנוגדים לכל דין בדרך אחרת. המשתתף מתחייב לשפות את התחנה ואת נותנת החסות למשחק בגין כל דמי נזק ו/או הוצאה שתחויבנה בהן בקשר לאמור, לרבות בגין כל הוצאה בה תישאנה עקב תביעה שתוגש כנגדן בבית המשפט או כל פשרה שתתפשרנה בה, ובשל הצורך להתגונן כנגד תביעה כאמור.

28. הצהרות נוספות של המשתתפים
מבלי לגרוע ו/או לפגוע באמור לעיל עם הפנייה להשתתפות במשחק ו/או בעצם השתתפות במשחק מצהיר, מסכים, מאשר ומתחייב המשתתף כי:
28.1 אין כל מניעה חוקית, חוזית או אחרת להשתתפותו במשחק.
28.2 כי לא יעשה כל שימוש ו/או ניצול לרעה של המשחק.
28.3 לתחנה ו/או לנותנת החסות למשחק זכות שימוש בלתי חוזרת, לפי שיקול דעתן הבלעדי, לעשות שימוש בפרטים הנמסרים על ידי המשתתף במסגרת השתתפות במשחק בהתאם להוראות הדין, לרבות חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981. מבלי לפגוע באמור לעיל ידוע למשתתף והוא מאשר כי פרטים אשר נמסרו על ידו לתחנה עשויים להיות מועברים על ידי התחנה לנותנת החסות למשחק לשם יצירת קשר עם הזוכים, חלוקת פרסים וכו'.
28.4 התחנה ו/או נותנת החסות למשחק לא תהינה אחראיות על אמיתות הפרטים הנמסרים על ידי המשתתף לצורך השתתפות במשחק ו/או במסגרת המשחק עצמו והתחנה ונותנת החסות למשחק רשאיות להסתמך על פרטים אלו לכל דבר ועניין.
28.5 מבלי לגרוע באמור לעיל, למשתתף לא תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד התחנה ונותנת החסות למשחק בקשר עם השימוש בפרטים אשר יימסרו על ידי המשתתפים לרבות שידורם ופרסומם.
28.6 ידוע למשתתף כי השתתפותו ו/או אי השתתפותו במשחק כפופה לזמינות ותקינות רשת האינטרנט, רשתות מחשבים, האתר, רשת הטלפוניה, רשת החשמל, תוכנות ומערכות השונות (להלן יחדיו: "המערכות") אשר באמצעותן מתנהלת המשחק, הן אלה שברשות התחנה והן אלו שברשות צדדים שלישיים. התחנה ו/או נותנת החסות למשחק לא תחובנה בכל חובה ולא תשאנה בכל אחריות, לא ישפו ולא יידרשו לשפות את המשתתף ו/או כל גורם אחר בקשר עם ו/או כתוצאה עם כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה אשר עניינה נזק ו/או הוצאה וכיו"ב ישיר או עקיף אשר יגרם למשתתף ו/או לצדדים שלישיים עקב גישה לא מורשית ו/או קלקולים ו/או אי דיוקים ו/או שגיאות ו/או טעות, תקלה, איחור, השמטה, מחיקה, שיבוש, או כל כשל טכני הנובע ו/או הקשור במערכות, לרבות, אך לא רק, תקלות בהרשמה למשחק ו/או השתתפות במשחק; אי קליטת הרשמת המשתתף להשתתפות במשחק; שיבוש פרטי המשתתף וכיו"ב.

29. בעלות בחומרים
מבלי לגרוע ו/או לפגוע באמור לעיל, כל הזכויות, ובכלל זה זכויות הקניין הרוחני בכל הקשור ו/או הנובע בתוכנית, במשחק (על כל מרכיביו), באתר, באפליקציית המוסיקה של התחנה וכיו"ב או בתוצריהם (להלן: "החומרים") הינן ותשארנה של התחנה בלבד אשר תהא רשאית לנהוג בהם מנהג בעלים, לעשות בהם כל שימוש ללא כל הגבלה, תנאי או תשלום וזאת ללא קבלת אישור המשתתפים ו/או הסכמתם.

30. הוראות נוספות
27.1. החלוקה לסעיפים וכותרות הסעיפים הינה לשם נוחות בלבד ולא תשמש לצורכי פרשנות.
27.2. כל המועדים הרלבנטיים למשחק וכל נושא אחר הקשור ו/או הנובע מהמשחק יקבעו
אך ורק על ידי התחנה ו/או נותנת החסות למשחק ואלו אינם ניתנים להשגה או לערעור.
27.3. מבלי לגרוע מן האמור לעיל, הכרעה בגין כל מחלוקת ו/או נושא הקשורים ו/או הנובעים מהמשחק יהיו מסורים באופן ייחודי לתחנה ו/או לנותנת החסות למשחק והכרעתה תהא סופית ומחלטת ולמשתתף לא תהא כל טענה, תביעה או דרישה נגד נותנת החסות למשחק.
27.4. בכל מקרה של סתירה ו/או אי-התאמה בין הוראות תקנון זה לכל פרסום או מצג אחרים בדבר המשחק, בכתב או בעל-פה, מכל מין וסוג שהוא ומכל מועד שהוא, לרבות באתר ו/או בעיתונים ו/או במודעות, תגברנה הוראות תקנון זה לכל דבר ועניין והן אשר תקבענה.
27.5. למען הסר ספק, המשחק הינו לצורכים שיווקיים גרידא ואין הוא נכלל בגדר אילו מן הפעילויות הנזכרות בסעיף 224 לחוק העונשין, התשל"ז-1977.
27.6. השימוש בלשון זכר בתקנון זה הינו לצרכי נוחות בלבד וכולל גם פניה בלשון נקבה, יחיד ורבים.
27.7. לבית המשפט המוסמך בתל אביב-יפו תהיה הסמכות הבלעדית לדון בכל מחלוקת הנובעת ו/או הנוגעת בתקנון ו/או במשחק ודיני מדינת ישראל, בלבד, הם שיחולו.
27.8. עותקים מן התקנון מצויים במשרדי התחנה ברחוב גלגלי הפלדה 11ב', הרצליה פיתוח, שם ניתן לעיין בהם בימים א'-ה' בין השעות 16:00-09:00, ובאתר (תחת מחיצת תכנית הבוקר – תקנון משחק התכנית). למען הסר ספק הנוסח המפורסם באתר הוא נוסחו הקובע של התקנון.

אנו מברכים אותך על השתתפותך במשחק ומאחלים לך הצלחה!

 

תקנון משחק "וויז קארפול - שירים" של טל ואביעד


1. הגדרות
1.1 "התחנה": רדיו Eco99fm
1.2 "התכנית": "תוכנית הבוקר"
1.3 "נותנת החסות למשחק": החברה הנותנת חסות למשחק במסגרת "תוכנית הבוקר" המוגשת על ידי השדרים – ווייז מובייל בע"מ.
1.4 "המשחק": פעילות הנערכת על ידי נותנת החסות, כמפורט להלן, במסגרתה יוכלו
מאזיני התוכנית להשתתף במשחק ולזכות בפרסים. "משתתף": כל מאזין של התוכנית המבקש להשתתף במשחק באמצעות הרשמה לו כמתואר בסעיף 5 בתקנון זה להלן וכן המאזינים אשר ייבחרו להשתתף במשחק
בפועל כמתואר בסעיף 5 לתקנון.
1.5 "האתר": אתר התחנה בכתובת www.eco99.fm
1.6 "השדרים": מנחי "תוכנית הבוקר" בתחנה.

2. כללי
2.1 תקנון זה (להלן: "התקנון") נועד להסדיר את הכללים על פיהם ינוהל המשחק הנערך מטעם נותנת החסות למשחק בימי א' עד ה' הנכללים בתאריכים 01.09-05.09.2019 בין השעות 09:00-07:00 (להלן: "תקופת המשחק").
2.2 התקנון מסדיר את תנאי ההשתתפות במשחק והינו חוזה לכל דבר ועניין, שיש בו כדי למצות את זכויות וחובות הצדדים בקשר להשתתפות במשחק. קבלתו של התקנון ללא שינוי הינה תנאי להשתתפות במשחק זה. התחנה ו/או נותנת החסות למשחק שומרות לעצמן את הזכות לשנות ו/או לעדכן את התקנון בכל עת (לרבות, ומבלי למצות, לשנות את תנאי ההשתתפות במשחק וכללי המשחק עצמו כמו גם להאריך ו/או לקצר ו/או לשנות משך תקופת המשחק), לפי שיקול דעתן הבלעדי והמוחלט, ללא צורך במתן הודעה מוקדמת, וכל שינוי יחייב מרגע פרסומו של תקנון מעודכן באתר. מוסכם, כי פרסום כאמור ישמש הודעה מספיקה והולמת ותחייב מרגע פרסומו. המשתתף במשחק מוותר על כל טענה בנוגע ו/או בנובע ו/או בקשור לאמור.
2.3 בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה בין התקנון לבין כל פרסום אחר, בכתב או בעל-פה, מכל מין וסוג שהוא, תגברנה הוראות תקנון זה והן אשר תקבענה. באחריותם הבלעדית של המשתתפים להתעדכן בפרטי התקנון ובכל שינוי ו/או עדכון ו/או תיקון וכיו"ב שייעשו בתקנון והם מוותרים על כל טענה בנוגע, נובע או בקשר עם האמור.
2.4 נותנת החסות למשחק רשאית גם להאריך את משך תקופת המשחק, ולהחליט כי במהלך התקופה המוארכת לא יחולקו פרסים נוספים מלבד האמור להלן, הכל לפי שיקול דעתה הבלעדי של נותנת החסות למשחק. התחנה ו/או נותנת החסות למשחק לא תשאנה בכל אחריות ולא תחויבנה בכל חובה עקב כל שינוי כאמור לעיל.
2.5 המשתתפים מאשרים כי קראו והבינו וכי הם מסכימים לכל הוראות תקנון זה ופוטרים את התחנה ואת נותנת החסות למשחק, מכל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה בקשר למשחק ו/או לתקנון ו/או לתקלות כלשהן בקשר למשחק ומוותרים על כל טענה הקשורה באלה, בלא יוצא מן הכלל.

3. מי רשאי להשתתף במשחק
3.1 בכפוף לאמור בסעיף 4 להלן, כל מאזין של התכנית מעל גיל 18 רשאי להשתתף במשחק.
3.2 למען הסר ספק יובהר כי ההשתתפות מותרת ליחידים בלבד ושלא לצרכים מסחריים.

4. סייגים להשתתפות במשחק
4.1 מבלי לגרוע ו/או לפגוע באמור לעיל, התחנה ו/או נותנת החסות למשחק תהיינה רשאיות להחליט, מראש או בדיעבד, על מניעת ו/או פסילת השתתפותו של משתתף במשחק ו/או שלילת זכאותו של משתתף לפרס בו זכה במסגרת המשחק וזאת מכל סיבה שהיא ובלי מתן כל הודעה או התראה למשתתף, בין השאר ומבלי למצות מהסיבות הבאות:
4.1.1 אי עמידה בתנאי השתתפות הנקובים בסעיף 3 לעיל (כולם או חלקם);
4.1.2 מסירת פרטים שאינם נכונים ו/או מדוייקים ו/או פוגעניים ו/או מסולפים וכיו"ב;
4.1.3 התנהגות שאינה ראויה ו/או פסולה ו/או בלתי הולמת ו/או חסרת תום לב ו/או הפעלת אמצעים שאינם כשרים;
4.1.4 במקרה של חשד להפרת תנאי תקנון זה ו/או עקב שימוש באמצעים בלתי כשרים ו/או תחבולה ו/או כל פעולה שלא כדין ו/או תוך עשיית עבירה ו/או שלא על פי הוראות הדין;
4.1.5 אי מילוי אחר התנאים האמורים בתקנון זה;
4.1.6 מכל סיבה אחרת שהתחנה ו/או נותנת החסות למשחק תמצאנה לנכון על פי שיקול דעתן הבלעדי.
4.2 מובהר ומוסכם כי למשתתף לא תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד התחנה ו/או נותנת החסות למשחק בקשר עם מניעת ו/או פסילת השתתפותו במשחק ו/או זכייתו בפרס כאמור לעיל.
4.3 ההשתתפות במשחק אסורה על עובדי התחנה, עובדי נותנת החסות למשחק וכן עוזריהם, עובדיהם, מנהליהם, שותפיהם ובני משפחותיהם.

5. המשחק ואופן ההשתתפות בו
א. הרשמה למשחק
5.1 על מנת להירשם למשחק (ימים א'-ה' בין התאריכים 01.09-05.09.2019), יש להתקשר בכל יום בין התאריכים הנ"ל למספר הטלפון לעלייה לשידור אשר יפורסם על ידי השדרים: 1-900-72-99-99 (השיחה כרוכה בעלות של 50 אג' לדקה בתוספת עלות שיחה סלולארית רגילה). ניתן להתקשר בין השעות 09:00-07:00 בבוקר. מובהר כי התקשרות למספר הטלפון לעלייה לשידור ביום נתון הינה עבור השתתפות במשחק באותו היום בלבד. המבקש להשתתף במשחק ביום נוסף ו/או אחר צריך להתקשר באותו היום למספר הטלפון פעם נוספת.
5.2 מוסכם כי אין בעצם ההתקשרות למספר הטלפון שבסעיף 5.1 משום יצירת מצג ו/או הבטחה מצד התחנה ו/או נותנת החסות לכך שהמתקשר יירשם למשחק בפועל.
5.3 המשתתף יודע ומצהיר כי אין בעצם ההרשמה למשחק משום הבטחה ו/או יצירת מצג לעלייה לשידור, לנטילת חלק במשחק עצמו או לזכייה בפרס כלשהו.
5.4 מבין כל המאזינים אשר יירשמו למשחק ויעמדו בתנאי ההשתתפות בו כמפורט לעיל, תבחר הפקת התכנית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, ארבעה מאזינים בכל יום אשר יעלו לשידור (שני מאזינים בכל שעה). מאזינים אלו יתבקשו למסור להפקת התוכנית פרטים שונים ליצירת קשר עמם.

ב. המשחק עצמו
5.5 במהלך התוכנית שתשודר בימים א'-ה', בתאריכים 01.09-05.09.2019, בשעות 09:00-07:00, יעלו בכל שעה לשידור שני מאזינים (בעדיפות למאזינים אשר לוקחים חלק בנסיעה שיתופית (קארפול) באותה עת), שנרשמו להשתתפות במשחק ונבחרו על ידי הפקת התוכנית.
5.6 בכל שעה יתחרו שני המשתתפים בזיהוי ארבעה שירים (באמצעות האזנה לקטעים קצרים מתוך כל שיר) שיושמעו להם יחד. כל הקשור לקטעי השירים אשר יושמעו לשמתתפים (זהות השירים, סדר השמעתם וכיו"ב) נתון לשיקול דעתם הבלעדי של השדרים.
5.7 משתתף שזיהה נכונה את השיר ראשון יזכה בנקודה. במידה ויש התלבטות מי ענה ראשון, רשאים השדרים להכריע או לפסול כליל את זיהוי השיר. במידה ומשתתף ענה תשובה לא נכונה, התשובה נפסלת ואף אחד לא מקבל נקודה.
5.8 לאחר השמעת השיר השני, יוכל משתתף לקבל נקודה נוספת אם זיהה את השיר הבא נכונה וגם זיהה את הקשר בין השיר הבא לשיר/ים שלפניו (ובסה"כ שתי נקודות על השאלה השנייה) וכן הלאה. כך יכול כל משתתף לצבור סך כולל מקסימלי של עד שבע נקודות (2+2+2+1) או לא לצבור ניקוד כלל.
5.9 המנצח הוא האדם שצבר את כמות הנקודות הגבוהה ביותר בתום השמעת ארבעת השירים והוא זוכה בפרס השעתי.
5.10 במקרה והתוצאה זהה לשני המשתתפים, השדרים ישאלו שאלה שוברת שוויון והזוכה בפרס השעתי יהיה מי שענה על השאלה נכונה ראשון בתום הקראת 3 התשובות האפשריות על ידי השדרנים.

ג. הזוכים
6. המאזין שקיבל הכי הרבה נקודות באותה שעה יזכה בפרס השעתי.
7. למען הסר ספק החלטת מערכת ההפקה של התוכנית בדבר סוגי השאלות במשחק, התשובות, המאזינים אשר יעלו לשידור והמנצחים הינן סופיות, מוחלטות, חלוטות, בלתי ניתנת לתביעה ו/או לערעור ומחייבות את המבקשים להשתתף במשחק כמו גם את כל המשתתפים במשחק עצמו.
8. הזכייה בפרסים המפורטים בתקנון זה הינה אישית ואינה ניתנת להעברה או להסבה.
9. לזוכים אין אפשרות להמיר, להחליף, לפדות ו/או לשנות בכל דרך שהיא את הפרס, לא בכסף ולא בשווה כסף ולא בכל פרס או מוצר אחר, ולא יוחזר בגין הפרס כל סכום שהוא היה ולא ינוצלו, מכל סיבה שהיא, במלואו או בחלקו.
10. הזכאות לפרסים במסגרת המשחק הינה בכפוף להוראות תקנון זה, ובכפוף לכך שהתחנה ו/או נותנת החסות למשחק תהינה רשאיות, אך לא חייבות, לוודא את זהות הזוכים בכל דרך חוקית שהיא, על מנת לוודא, בין השאר, כי הפרטים שנמסרו על ידם וזהותם הינם נכונים מדויקים ומלאים. כן תהינה רשאיות התחנה ו/או נותנת החסות למשחק, אך לא חייבות, לבחון את עמידתם של הזוכים בתנאי התקנון, הן ביחס לאפשרות להשתתף במשחק והן ביחס לאופן ההשתתפות עצמו ולקבוע האם המשתתף אכן זכאי לקבלת הפרס בו זכה. החלטת התחנה ו/או נותנת החסות למשחק ביחס לזכאותו של משתתף לקבלת פרס הינה סופית, מוחלטת ואינה ניתנת לערעור ולא תהיה למשתתף כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה לעניין זה כנגד התחנה ו/או נותנת החסות למשחק.
11. כתנאי למימוש הפרס תהיה התחנה ו/או נותנת החסות למשחק רשאית לדרוש מהמשתתף לחתום על אישורים, הצהרות ו/או ויתורים. באם לא יחתום המשתתף על המסמכים האמורים, תהינה התחנה ו/או נותנת החסות רשאיות, על פי שיקול דעתן הבלעדי, לשלול ממשתתף זכאותו לפרס בו זכה.
12. הפרסים אשר יחולקו לזוכים נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של נותנת החסות. נותנת החסות למשחק שומרת לעצמה את הזכות להחליף את הפרס, במוצר או שירות שווה ערך או דומה, על פי שיקול דעתה בכל עת ומכל סיבה שהיא או להתנות את הענקת הפרס בתנאים, הכל בהתאם לעדכונים אשר יפורסמו במסגרת תקנון זה כפי שיעודכן מעת לעת ו/או באתר.
13. מובהר, כי התחנה ונותנת החסות למשחק לא תשאנה באחריות כלשהי ולא תחובנה בחובה כלשהי במקרה של הזוכים לנצל את הפרס בו זכו, או של נזק, מכל מין וסוג שהוא, שיגרמו למשתתף או לזוג הזוכה, במישרין או בעקיפין עקב השתתפותם במשחק ו/או עקב ניצול הפרס או אי ניצולו.

ד. הפרס
14. פרס העלייה לשידור – במסגרת תקופת המשחק, בכל שעת שידור של התכנית בין 09:00-07:00, כל משתתף אשר עלה לשידור, יזכה בפרס העלייה לשידור שהינו 300 ₪ לדלק.
15. פרס לזוכה השעתי – במסגרת תקופת המשחק, בכל שעת שידור של התכנית בין 07:00 – 09:00, משתתף שצבר את מירב הנקודות באותה שעה יקבל 600 ₪ נוספים לדלק. סה"כ יכול לצבור זוכה בשעה 900 ₪.
16. פרסי העלייה לשידור, הפרסים לזוכים השעתיים והפרסים לזוכי השאלה הקשה יחולקו לזוכים על ידי נותנת החסות, באמצעות התחנה, במשרדי התחנה ברחוב גלגלי הפלדה 11ב הרצליה פיתוח, במועד של עד 60 ימי עסקים מהיום בו הודיעה התחנה למשתתף (באמצעות פרטי ההתקשרות אשר מסר לתחנה בעת ההרשמה למשחק) כי זכה בפרס/ים הנ"ל. מובהר כי הפרסים, טיבם, איכותם, מועד ו/או עצם אספקתם אינם באחריות התחנה ולא יהיה בעצם חלוקת הפרסים על ידי התחנה כדי לייצר ו/או להטיל חבות כלשהי של התחנה כלפי הזוכים.
17. זוכה בפרס אשר לא יגיע לאסוף את הפרס/ים במועד אשר יתואם עימו יפסיד את זכאותו לפרס/ים. כתנאי לקבלת הפרסים, בכל מקרה בו הפרס מצריך, בהתאם להוראות כל דין, תשלום מס כלשהו, על הזוכה לשלם את מלוא חוב מס ההכנסה הנובע מקבלת הפרס (אם וכפי שחל), בהתאם להוראות פקודת מס הכנסה [נוסח חדש], התשכ"א-1961, ולתקנות ולצווים אשר חוקקו מכוחה, וכן להמציא לנותנת החסות למשחק אישור מאת פקיד השומה הרלוונטי, להנחת דעת נותנת החסות למשחק לפיו התחנה ו/או נותנת החסות במשחק לא חייבות בניכוי מס במקור בגין הפרס. מבלי לגרוע מכלליות האמור בסעיף זה לעיל, התחנה ו/או נותנת החסות למשחק תהיינה רשאיות להעביר לרשויות המס, בהתאם להוראות כל דין, את פרטי הזוכה ו/או כל מידע אחר כנדרש על פי דין.
18. למען הסר ספק, מובהר כי היה ופרס כלשהו, כולו או חלקו, לא יחולק או לא ימומש, עקב כך שלא ניתן היה ליצור קשר עם הזוכה בו ו/או כיוון שלא נדרש במועד, עקב כך שהזוכה לא עמד באחד מהתנאים לזכייה ו/או בהוראות תקנון זה, עקב כך שזכייתו בוטלה ו/או עקב כך שהזוכה ויתר על זכייתו, במעשה או במחדל, תהא התחנה ו/או נותנת החסות רשאית, על פי שיקול דעתן הבלעדי להחליט מה ייעשה עם הפרס (לרבות, ומבלי למצות, לערוך פעילות נוספת לצורך חלוקת הפרס האמור, כולו או חלקו ו/או להחליט כי לא יחולק כלל). זוכה אשר שלא דרש פרס במועד, לא ניתן היה ליצור עמו קשר, לא עמד בתנאים לזכייה ו/או בהוראות תקנון, שזכייתו בוטלה ו/או שויתר על פרס, ו/או כל משתתף, יהיו מנועים מלהעלות כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי התחנה ו/או נותנת החסות למשחק בגין המשחק.

ה. הוראות כלליות בנוגע למשחק
19. כל החלטה הנוגעת לקיומו של המשחק, לרבות אך לא רק, ההשתתפות במשחק, פרסום המשחק, תקופת המשחק והחלטות אחרות, תעשה על ידי נותנת החסות למשחק ו/או התחנה ועל פי שיקול דעתן הבלעדי.
20. ידוע למשתתף כי התחנה ו/או נותנת החסות למשחק תהינה רשאיות לשנות את המשחק, כלליו כפי שנקבעו בתקנון, תקופתו וכיו"ב ו/או להפסיקו זה על פי שיקול דעתן הבלעדי ללא צורך במתן הודעה מוקדמת, וכל שינוי יחייב מרגע פרסומו באתר ובשידור. יובהר כי התחנה ו/או נותנת החסות לא תשאנה בכל אחריות בקשר עם האמור לעיל, לרבות מקום בו יופסק ו/או לא יחל המשחק, מכל סיבה שהיא.
21. ידוע למשתתף כי בכל מקרה של תקלה, עיכוב וכיו"ב בתקשורת ו/או במערכות התחנה ו/או במקרה עשויה להימנע אפשרות להרשם למשחק ו/או להשתתף במשחק עצמו. התחנה ו/או נותנת החסות למשחק לא תהינה אחראית לכל מניעה כאמור.
22. התחנה ונותנת החסות לא תהינה אחראיות לכל נזק ישיר ו/או עקיף, לרבות הוצאות ישירות ו/או עקיפות שיגרמו למשתתף ו/או לכל צד שלישי עקב ההרשמה להשתתפות במשחק ו/או השתתפות במחשק עצמו ו/או הסתמכות התחנה ו/או נותנת החסות למשחק על הפרטים אשר ימסרו להן על ידי המשתתף.
23. התחנה ו/או נותנת החסות למשחק לא תהינה אחראית לכל נזק ישיר ו/או עקיף אשר עשוי להגרם למשתתף עקב שינוי תנאי התקנון ו/או המשחק לרבות: ביטולו, קיצור תקופת המשחק, שינוי בפרסים המחולקים לזוכים וכיו"ב לרבות בגין קיצור תקופת המשחק או שינויה, ולרבות בגין הוצאות ישירות ו/או עקיפות שתגרמנה כתוצאה ו/או בקשר עם ההשתתפות במשחק זו לרבות נזקים מחמת כוח עליון, תאונות, מחלות, גניבות, אובדן של כל נכס, עגמת נפש וכו', ו/או לכל החלטה ו/או פעולה אשר יקבל ו/או יעשה משתתף על סמך השתתפותו במשחק זה.
24. מבלי לגרוע ו/או לפגוע באמור לעיל מובהר, כי ההשתתפות במשחק על כל שלביו (לרבות בשלב המוקדם של מסירת פרטים נכונים, מדוייקים ומלאים שונים לתחנה לצורך השתתפות במשחק), הינה על אחריותו הבלעדית של המשתתף. התחנה ו/או נותנת החסות למשחק לא תהינה אחראית ולא תשאנה בכל אבדן, נזק ישיר ו/או עקיף (לרבות נזק בגוף), הפסד, לרבות הוצאות ישירות ו/או עקיפות, שיגרמו למי מהמשתתפים ו/או לצדדים שלישיים כלשהם בעקבות המשחק, לרבות אך לא רק, כתוצאה מהשתתפות במשחק ו/או בקשר עם המשחק ו/או בקשר עם מסירת פרטים לצורך ההשתתפות במשחק ו/או במסגרת המשחק ו/או עקב טעות, שיבוש, איחור, תקלה או כל עניין אחר הקשור ברשת הרט"ן ו/או האינטרנט ו/או רשת החשמל ו/או רשת המחשבים ו/או התקשורת.
25. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, המשתתף מצהיר ומאשר כי ידוע לו שיתכן שתיפולנה טעויות בבחירת המשתתפים למשחק ו/או ניהול המשחק ו/או תפעולו ו/או במערכות התחנה, וכי בכל מקרה של טעות כאמור, לא תהווה ההשתתפות ו/או אי ההשתתפות במשחק עילה לכל תביעה ו/או טענה ו/או דרישה וכיו"ב כנגד התחנה ו/או נותנת החסות למשחק בגין נזק מכל מין וסוג שהוא אשר יגרם, במישרין ו/או בעקיפין עקב טעות, איחור, כשל וכיו"ב בהשתתפות במשחק, לרבות אי קליטת רישומו של משתתף להשתתפות במשחק.
26. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, התחנה ו/או נותנת החסות למשחק לא תהינה אחראיות בכל אופן שהוא לכל נזק ו/או אובדן ו/או פגיעה שיגרמו למשתתף ו/או לצד ג' כלשהו כתוצאה מהפרה ו/או אי קיום הוראות תקנון זה או כתוצאה מכל מעשה ו/או מחדל של המשתתף, לרבות בגין שימוש בתכנים לא נכונים ו/או לא ראויים ו/או לא מלאים ו/או לא מדוייקים ו/או משובשים ו/או חסויים ו/או מנוגדים לכל דין בדרך אחרת. המשתתף מתחייב לשפות את התחנה ואת נותנת החסות למשחק בגין כל דמי נזק ו/או הוצאה שתחויבנה בהן בקשר לאמור, לרבות בגין כל הוצאה בה תישאנה עקב תביעה שתוגש כנגדן בבית המשפט או כל פשרה שתתפשרנה בה, ובשל הצורך להתגונן כנגד תביעה כאמור.

27. הצהרות נוספות של המשתתפים
מבלי לגרוע ו/או לפגוע באמור לעיל עם הפנייה להשתתפות במשחק ו/או בעצם השתתפות במשחק מצהיר, מסכים, מאשר ומתחייב המשתתף כי:
27.1 אין כל מניעה חוקית, חוזית או אחרת להשתתפותו במשחק.
27.2 כי לא יעשה כל שימוש ו/או ניצול לרעה של המשחק.
27.3 לתחנה ו/או לנותנת החסות למשחק זכות שימוש בלתי חוזרת, לפי שיקול דעתן הבלעדי, לעשות שימוש בפרטים הנמסרים על ידי המשתתף במסגרת השתתפות במשחק בהתאם להוראות הדין, לרבות חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981. מבלי לפגוע באמור לעיל ידוע למשתתף והוא מאשר כי פרטים אשר נמסרו על ידו לתחנה עשויים להיות מועברים על ידי התחנה לנותנת החסות למשחק לשם יצירת קשר עם הזוכים, חלוקת פרסים וכו'.
27.4 התחנה ו/או נותנת החסות למשחק לא תהינה אחראיות על אמיתות הפרטים הנמסרים על ידי המשתתף לצורך השתתפות במשחק ו/או במסגרת המשחק עצמו והתחנה ונותנת החסות למשחק רשאיות להסתמך על פרטים אלו לכל דבר ועניין.
27.5 מבלי לגרוע באמור לעיל, למשתתף לא תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד התחנה ונותנת החסות למשחק בקשר עם השימוש בפרטים אשר יימסרו על ידי המשתתפים לרבות שידורם ופרסומם.
27.6 ידוע למשתתף כי השתתפותו ו/או אי השתתפותו במשחק כפופה לזמינות ותקינות רשת האינטרנט, רשתות מחשבים, האתר, רשת הטלפוניה, רשת החשמל, תוכנות ומערכות השונות (להלן יחדיו: "המערכות") אשר באמצעותן מתנהלת המשחק, הן אלה שברשות התחנה והן אלו שברשות צדדים שלישיים. התחנה ו/או נותנת החסות למשחק לא תחובנה בכל חובה ולא תשאנה בכל אחריות, לא ישפו ולא יידרשו לשפות את המשתתף ו/או כל גורם אחר בקשר עם ו/או כתוצאה עם כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה אשר עניינה נזק ו/או הוצאה וכיו"ב ישיר או עקיף אשר יגרם למשתתף ו/או לצדדים שלישיים עקב גישה לא מורשית ו/או קלקולים ו/או אי דיוקים ו/או שגיאות ו/או טעות, תקלה, איחור, השמטה, מחיקה, שיבוש, או כל כשל טכני הנובע ו/או הקשור במערכות, לרבות, אך לא רק, תקלות בהרשמה למשחק ו/או השתתפות במשחק; אי קליטת הרשמת המשתתף להשתתפות במשחק; שיבוש פרטי המשתתף וכיו"ב.

28. בעלות בחומרים
מבלי לגרוע ו/או לפגוע באמור לעיל, כל הזכויות, ובכלל זה זכויות הקניין הרוחני בכל הקשור ו/או הנובע בתוכנית, במשחק (על כל מרכיביו), באתר, באפליקציית המוסיקה של התחנה וכיו"ב או בתוצריהם (להלן: "החומרים") הינן ותשארנה של התחנה בלבד אשר תהא רשאית לנהוג בהם מנהג בעלים, לעשות בהם כל שימוש ללא כל הגבלה, תנאי או תשלום וזאת ללא קבלת אישור המשתתפים ו/או הסכמתם.

29. הוראות נוספות
29.1 החלוקה לסעיפים וכותרות הסעיפים הינה לשם נוחות בלבד ולא תשמש לצורכי פרשנות.
29.2 כל המועדים הרלבנטיים למשחק וכל נושא אחר הקשור ו/או הנובע מהמשחק יקבעו
אך ורק על ידי התחנה ו/או נותנת החסות למשחק ואלו אינם ניתנים להשגה או לערעור.
29.3 מבלי לגרוע מן האמור לעיל, הכרעה בגין כל מחלוקת ו/או נושא הקשורים ו/או הנובעים מהמשחק יהיו מסורים באופן ייחודי לתחנה ו/או לנותנת החסות למשחק והכרעתה תהא סופית ומחלטת ולמשתתף לא תהא כל טענה, תביעה או דרישה נגד נותנת החסות למשחק.
29.4 בכל מקרה של סתירה ו/או אי-התאמה בין הוראות תקנון זה לכל פרסום או מצג אחרים בדבר המשחק, בכתב או בעל-פה, מכל מין וסוג שהוא ומכל מועד שהוא, לרבות באתר ו/או בעיתונים ו/או במודעות, תגברנה הוראות תקנון זה לכל דבר ועניין והן אשר תקבענה.
29.5 למען הסר ספק, המשחק הינו לצורכים שיווקיים גרידא ואין הוא נכלל בגדר אילו מן הפעילויות הנזכרות בסעיף 224 לחוק העונשין, התשל"ז-1977.
29.6 השימוש בלשון זכר בתקנון זה הינו לצרכי נוחות בלבד וכולל גם פניה בלשון נקבה, יחיד ורבים.
29.7 לבית המשפט המוסמך בתל אביב-יפו תהיה הסמכות הבלעדית לדון בכל מחלוקת הנובעת ו/או הנוגעת בתקנון ו/או במשחק ודיני מדינת ישראל, בלבד, הם שיחולו.
29.8 עותקים מן התקנון מצויים במשרדי התחנה ברחוב גלגלי הפלדה 11ב', הרצליה פיתוח, שם ניתן לעיין בהם בימים א'-ה' בין השעות 16:00-09:00, ובאתר (תחת מחיצת תכנית הבוקר – תקנון משחק התכנית). למען הסר ספק הנוסח המפורסם באתר הוא נוסחו הקובע של התקנון.

אנו מברכים אותך על השתתפותך במשחק ומאחלים לך הצלחה!

 

 

 

 

 
eco99fm Radio Music רדיו מוזיקה
רח' גלגלי הפלדה 11, הרצליה
טלפון: 09-9513513
פקס: 09-9513555
ת.ד. 12066 הרצליה, 46722
radio@eco99.fm
https://www.facebook.com/eco99fm/ https://www.youtube.com/user/eco99fm https://instagram.com/eco99fm/ http://sport1.maariv.co.il/ https://www.maariv.co.il/
 
 
app store google play
CYBERSERVE