מכנסיים חדשים ועוד פיצויים שקיבלתם - 8.8.19
הבוקר עם טל ברמן ואביעד קיסוס eco99fm