משימת הגמר של גיא זוארץ #נחשמהלובש - 11.7.19
הבוקר עם טל ברמן ואביעד קיסוס eco99fm