אביעד ממליץ, כתיבה נהדרת על זמן - 18.6.19
הבוקר עם טל ברמן ואביעד קיסוס eco99fm