הבוקר עם טל ברמן ואביעד קיסוס - 13.6.19
סופו של כל בלון