גול עצמי - 8.10.18
הבוקר עם טל ברמן ואביעד קיסוס eco99fm